Årligt pris

Vi delar årligen ut ”Skönhetsrådets stora pris”. Syftet är att lyfta fram och sprida kännedom om insatser som gjort Malmö skönare, vackrare och mer intressant.

Priset består av äran, diplom och medalj. Det tilldelas personer(er), företag eller organisation(er).

Priset har delats ut med växlande regelbundenhet. Först kallades det för ”Utmärkelse för främjande av Malmö skönhetsvärden”.  Pristagare har varit

2005 Årets klokaste renovering. Mottagare: BRF Gamla Väster Mullvaden 56. Jakob Nilsgatan 24 och Slottsgatan

2006 Utformningen av Malmös nya hundlatrin. Mottagare: Malmö Gatukontor och Plastic Omnium.

2011 Filmer om Malmö: Far till staden, filmsviten Mitt hjärtas Malmö, m fl. Mottagare: Auto Images AB ( bl a. Magnus Gertten)

2018 Renovering av smidesstaketet kring Pauli kyrkogård. Mottagare: Kyrkogårdsförvaltningen.

2019 Millenieskogen i södra Malmö: Mottagare: Malmö stad och Sydväst landskap och arkitektur. Se mer om detta i vårt inlägg.

2020 Utdelningen av detta pris har p.g.a. pandemin senarelagts ett år och samordnas med utdelningen av priset för 2021. Kungörelse av vem som vann görs i samband med utdelningen.

2021 Utdelning av priserna för åren 2020 och 2021 genomförs onsdagen den 17 november kl. 17.30 på Form/Design Center. Först då kungörs vilka pristagarna är. Efter utdelning genomförs ett samtal med sex inbjudna kring ”Bilden av Malmö”- Välkomna!