Kategoriarkiv: Okategoriserade

Studiebesök i Millennieskogen, Malmö

Magnus Svensson på huk mellan deltagarna.

Studiebesöket i Millennieskogen är nu genomfört, onsdagen den 9 september. Trots pandemi och ett envist regnande hela eftermiddagen samlades en intresserad skara på vid Katrintorp kl 17.30. Då regnade det fortfarande, men efterhand som vi trängde djupare in i skogen, lättade molnen och solen lyste över oss alla.

Landskapsarkitekt Magnus Svensson som guidade oss och berättade, inte minst om träd och natur, har varit och är djupt delaktig i områdets tillblivelse och utveckling. Först på ansvarigt arkitektkontor, nu på Malmö stad.

Millennieskogen fick Skönhetsrådets pris 2019.

Besök Millenieskogen 9/9 2020

Skönhetsrådet granskar:
MILLENNIESKOGEN, LINDÄNGELUND
Inbjudan till guidad tur

 

SKÖNHETSRÅDET I MALMÖ bjuder in till en rundvandring i Millennieskogen som 2019 fick Skönhetsrådets årliga pris.

Onsdagen den 9:e september kl 17.30 2020. Samling på parkeringsplatsen till Katrinetorps gård. Ta gärna med en picknickkorg.

Magnus Svensson, landskapsarkitekt i Malmö stad och en av arkitekterna bakom utformningen, guidar oss runt i den rofyllda parken som präglas av kontrasten mellan det strikta och fria. Inbjudan riktar sig till den intresserade allmänheten. Parken är stor så vi kan lätt hålla respektfullt inbördes avstånd.

För eventuella frågor kontakta föreningens ordförande Bo Mårtensson (bo@reformatorn.se) Reservera gärna också tid i mitten av november då 2020 års pris delas ut på Form/Design Center. Mer information om detta kommer.

Skönhetsrådets prismotivering: Millennieskogen strama, rika och levande arkitektur med geometriska häckar, ovala stenmurar och öppna ängar utgör basen för en ny grön mötesplats i Malmös ytterområde. Ett rikt trädsortiment blickar ut över världens mångfald samtidigt som Himmelsrummet är en referens till ett annat älskat parkrum i staden, ”Tallriken” i Pildammsparken. Denna spännvidd i uttryck och associationer utgör bara början på Millennieskogens kommande förankring och stora betydelse för Malmöborna samtidigt som den är ett av vår tids viktigaste bidrag till landets landskapsarkitekturhistoria.

Skönhetsrådets stora pris år 2019

Vik dagen!

Skönhetsrådet i Malmö delar årligen ut ”Skönhetsrådets stora pris”. Syftet är att lyfta fram och sprida kännedom om goda insatser som gjort Malmö skönare, vackrare och mer intressant. Priset tilldelas person(er), företag eller organisation(er).

Tidpunkt och plats för årets prisutdelning:

Tisdagen 19 november på Form Design Center kl 17.30 – 19.30

Preliminärt program:

17.30   Samling och mingel

17.50   Skönhetsrådet hälsar välkomna

17.55   Prisutdelning

18.00   Pristagare berättar om det vinnande projeketet

18.20   Tre inbjudna gäster reflekterar kort på tema givet av årets pris

18.40   Samtal kring inläggen med gäster och publik

19.20   Avslut och tack

 

All intresserad allmänhet hälsas välkomna!

Ingen anmälan

 

 

Skönhetrådet synar: ROSENGÅRDSSTRÅKET

Lördag 28 september kl 13.00:

Inbjudan till all intresserad allmänhet att delta i en guidad cykeltur med nedslag utefter vägen mellan Möllevångstorget och Vänskapsparken i Rosengård.

Möllevångstorget är en av Malmös viktiga mötesplatser. Därifrån via Ystadgatan löper en utvecklingsbar länk till Rosengårds centrum med bl a Bokaler och skulpturpark.

Utefter vägen kommer vi att besöka flera intressanta punkter; parker, nedlagda industrier, hangar, Norra Grängesbergsgatan, en nyinvigd järnvägsstation mm.

Stråkets planering, utbud och gestaltning är en avgörande fråga för att hela och binda samman Malmö.

Program :

13.00                                                                                                                                                   *Samling med cykel (!!) på Möllevångstorget, hörnan Ystadgatan/Claesgatan.
Introduktion: Bo Mårtensson ordförande i Skönhetsrådet.
Guide: Gunnar Ericson

13.15 ca                                                                                                                                *Enskifteshagen, samlande lekplats och stadsodling.
Guide: Ann-Sofi Högborg

*Hangaren, spektakulär gatukonsthall.
Guide: Pärra Andreasson från Ateljé Gatukonstoret

*Norra Grängesbergsgatan, Malmös 24:7-handel och nattliv.
Guide: Representant från NGBG-föreningen

14.15 ca                                                                                                                                                *Rosengårds station, Malmöpendeln har blivit verklighet.
Guide: Conny Ragnarp från Fastighets- och gatukontoret

15.00                                                                                                                                                      *Avslut i Vänskapsparken med möjlighet att delta i                                                                  invigningen av ” Barnens skulpturpark”!       

Rosengårdsbarnens tre första permanenta konstverk premiärvisas och en glad och festlig invigning utlovas!
På plats: Ann-Marie Erixon, projektledare från Drömmarnas hus liksom de konstnärer som varit barnens vägledare i konstens värld.
Arrangörer: Kulturförvaltningen och Fastighets- och gatukontoret.

Ingen föranmälan, varmt välkomna!
Skönhetsrådet i Malmö.

Mer info: gunnar.ericson@gmail.com, ann-sofi@svenskalandskap.se

Sköhetsrådet guidar: ”Stadsrum och kyrkorum i Malmö City”

Onsdag 2018-05-30 kl 17.30

Skönhetsrådet bjuder in till stadsvandring genom centrala Malmö.

Fokus kommer att ligga på några av Malmös viktigaste offentliga rum och byggnader: S:t Johannesplan, Konsthallen, Davidshallstorg, Gamla begravningsplatsen och Sjömanskyrkan.

Särskilt fokus läggs dessutom på en av dess arkitekter: Klas Anselm (Konsthallen och Sjömanskyrkan)

Johanneskyrkan och Sjömanskyrkan har båda hamnat i stadens flöde; vilka utmaningar och möjligheter ger detta?

Program onsdagen den 30 maj – vandring mellan Johanneskyrkan och Sjömansgården

17.30 – Samling vid Johanneskyrkan, på kyrkotrappan.

– Samspelet mellan en av Sveriges viktigaste jugendkyrkor och ett nydesignat torg

– Konsthallen – prisbelönt tidlös modernism av Klas Anselm

– Davidhallstorg – parkeringsplats med omgivande nyklassisk arkitektur. Ska det vara så?

– Gamla begravningsplatsen – numera också en av Malmös viktigaste parker

– Sjömanskyrkan – från lite i skymundan till nytt landmärke framför Malmö Live och med en mästerlig interiör av Klas Anselm

19.30 – Avslut i Sjömanskyrkan efter gemensam frågestund

Guider:       Skönhetsrådet: Ann-Sofi Högborg, Carin Bunte och Henrik Johannesson – om stadsrum och Klas Anselm

Svenska Kyrkan: Håkan Wilhelmsson – om kyrkor och kyrkorum

 

Varmt välkomna!

Skönhetsrådet synar: ”Stortorget”

Alla intresserade bjuds in till torgvandring och öppet samtal på Form Design Center den 14 mars!

Stortorget är Malmös största, äldsta och mest historiska torg. Stortorgets gestaltning är en viktig fråga (bokstavligt och bildligt) för ett samtal om Malmös stadsrum. Malmö förändras och frågan är om dess torg bör göra detsamma?

Program onsdagen den 14 mars:

16.45        Torgvandring. Samling vid Kungen på Stortorget.

17.30        Samtal om torget på Form Design center

Samtalsledare: Erland Ullstad, Skönhetsrådet

Inbjudna:

  • Olof Martinsson, stadsantikvarie
  • Per Anderson, landskapsarkitekt Sydväst AB Malmö
  • Monika Gora, konstnär och landskapsarkitekt, Gora Art and Landscape
  • Per Jonsson, hotelldirektör Rica hotell

De inbjudna inleder med korta personliga inlägg, därefter öppet samtal.

19.00        Frågestund avslutad!

Varmt välkomna!

S K Ö N H E T S R Å D E T  I  M A L M Ö

Information: erland.ullstad@gmail.com

Skönhetsrådet i Malmö i samarbete med Form Design Center

Kvällens mingelvärd: Malmö Citysamverkan

ANNORSTÄDES

ANNORSTÄDES är namnet på Tania Ruiz Gutiérrez fantastiska konstverk på Centralen i Malmö, med landskapen som glider förbi och berättar om världen omkring oss medan vi väntar på tågen till Eslöv och Teckomatorp. Det är litet oroligt att det pågår förhandlingar om Annorstädes skall fortsätta, men läget är hoppfullt. Bildflödet är ju ett av de starkaste minnen som alla som passerar stationen bär med sig, även om man inte vet att projektionerna är resultatet av 90 timmar film som är inspelad under en sjuårsperiod från 40 länder. Listan är fantasieggande – om så önskas kan vi publicera den på hemsidan.