Debatt

Stortorget i Malmö

Diskussionen i Sydsvenskan om Stortorget är angelägen. Stortorget är Malmös största torg och ett av de viktigaste offentliga rummen. Rådhuset och residenset markerar torgets status. Torget är stiligt med sin stora kvadratiska yta tydligt avgränsad av bebyggelse från olika sekler.

Torget är samtidigt oklart med trassliga, omfattande trafikarrangemang som ter sig alltmer otidsenliga. Mötet mellan Lilla Torg och Stortorget samt Hamngatans krock med Stortorget är ur fotgängarsynpunkt föga inbjudande. Olika fasta arrangemang, framför allt parkeringen, tar alldeles för mycket plats.

Malmö har många angelägna uppgifter för att utveckla stadsmiljön i hela staden. En av dessa är också att vitalisera Malmös äldsta torg. Skönhetsrådet i Malmö anser att Stortorget bör rustas och förnyas med följande inriktning:

Stortorget ska vara ett attraktivt stadsrum, unikt i förhållande till Malmös övriga torg. Med respekt för omgivande byggnader behöver torgrummet fånga en ny tidsanda.

Stortorget ska vara flexibelt för att kunna användas för många olika ändamål och återkommande aktiviteter. Hela torget ska vara tillgängligt för gående. I mötet mellan Lilla Torg och Stortorget respektive Stortorget och Hamngatan ska stråken för gående ges företräde.

Stortorget är en entré till stadskärnan. Platsen utgör för många besökare med tåg eller buss det första mötet med stadskärnan. I förlängningen av detta bör Hamngatan ges en profil redan vid kanalen som begränsar bilutrymmet och bjuder in gångtrafiken.

Utvidga torgytan till de avgränsande husfasaderna, d.v.s. ta bort all kantsten och asfalt och ersätt den med ett golv likt torget i övrigt. Trafik i form av varutransporter och angöringsparkering kan ske på denna torgyta utan överdrivna eller orubbliga markeringar. På så sätt kan torget vid behov och begränsade tider göras helt bilfritt. Den handfull gamla gränder och passager som mynnar mot Stortorget skulle landa på torgytan och belysa torgets plats i den historiska stadsplanen.

Stortorget bör genom tillfällig gestaltning och ljussättning kunna förändras med årstiden och tillföras olika typer av upplevelser, aktiviteter och arrangemang. Torgytorna närmast husfasaderna kan ge utrymme för soliga sittplatser och uteserveringar.

Ryttarstatyn placering mitt på torget känns passé. I Helsingborg och Göteborg finns liknande statyer men mindre pompöst placerade och upphöjda. En placering närmare Lilla Torg, så att fältherren Karl X Gustav kan se ut över torget med rådhuset och residenset på motsatta sida, skulle vara till fördel både för statyn och torget.

Viktigast av allt – gör Stortorget till en modern och inbjudande mötesplats där Malmöborna kan känna sig som hemma!

2017-11-23

Erland Ullstad

Ordförande Skönhetsrådet i Malmö

 

___________________________________________________________________________________________________

ENTRÈ – Gör om Entré till Malmös nya kulturhus

Fastighetsbolaget Trianon har köpt Entré och öppnar för att härbärgera bland annat kulturaktiviteter i det sömniga köpcentret. En utmärkt idé, tycker Hans Olsson, som har några konkreta förslag.

Köpcentret Entré ligger vid Värnhemstorget i Malmö där det tidigare låg en stor parkeringsplats.Bild: Johan Pihlemark

Entré är en enormt stor, rektangulär, lådliknande, byggnad för shopping. Den täcker nästan hela synfältet då man närmar sig Malmö i bil från öster. Läget är magnifikt vid stadens huvudentré och ligger som en stadsmur vid utkanten av Malmö.

Från tredje våningen väntar en härlig utsikt över omgivningarna mot öster – motorväg, ställverk, järnvägsspår, budgethotell och det vida landskapet mot Lund. Man ser något som man aldrig har lagt märke till förut: det som ligger utanför stan. Det är som att stå på en väldig medeltida stadsmur och beskåda ett storslaget landskap med en blandning av jordbruk och trafikförbindelser. En typisk infartssida.

Entré är utformad som en stor industribyggnad från funkistiden och påminner om byggnader från bauhausepoken. Huset ligger lite snett i förhållande till gaturiktningen. Därför bildas en svag förskjutning från rätvinkligheten mellan korsningen av de stora elementen: gata och byggnad. Det känns inte lika abrupt som om de skulle korsas i rät vinkel. Byggnaden är generell och kan användas till vad som helst.

Om nu inte shoppingen fungerar, om butikerna flyttar ut. Vad ska man då göra med byggnaden?

Så spännande! En stor övergiven industribyggnad vid infarten. Tvärs över gatan, som en stadsmur. En byggnad, som kan användas till nästan vad som helst.

Stora övergivna industribyggnader har ju använts till konsthallar, kulturhus, undervisning, sport, kontor och ibland till en kombination av dessa vilket har resulterat i generöst rymliga och oväntade miljöer.

I Paris bygger man om en stor liknande byggnad som har varit ett textillager till kulturhus. Och i Nürnberg har de stora fina funkisbyggnaderna som använts av elektronikföretaget AEG, och faktiskt liknar Entré, börjat användas till ateljéer, utställningshallar med mera och omvandlats till ett slags kulturhus.

Förresten så påminner Entré även om kulturhuset vid Sergels torg i Stockholm och Centre Pompidou i Paris.

Entré har framtiden för sig. Bejaka det, ändra användningen när butikerna försvinner. Läget är ju magnifikt. Och man kommer att acceptera och kanske till och med tycka om byggnaden. Sådant har hänt förr. Byggnaden är generell och kan användas till nästan vad som helst.

Den kan bli Malmös konstmuseum, som vi väntat på så länge. Byggnaden är så stor att andra kulturella aktiviteter kan få plats som bio, teater, dans, sport, utställningar, ateljéer. Entré kan helt enkelt förvandlas till Malmös kulturhus.

Den kan bli något typiskt för Malmös utveckling – från krämarstad till kulturstad samlat i en enda byggnad. När det gäller anpassning av byggnaden till ny användning bör man anordna en arkitekttävling. Uppgiften är då att i stort sett bevara den men ta med de senaste rönen om ekologi och hållbarhet.

Den skulle kunna bli en lika spektakulär och viktig symbol för Malmö som Turning Torso är. Delar av fasaden skulle kunna ha spännande ljusskyltar och grafik som annonserar innehållet och gör reklam för utställningar. Andra delar med stora fönster skulle kunna täckas av växter för att skugga och för att skydda interiören från direkt solljus. De stora salarna kan användas till utställning av målningar. Ja, möjligheterna är oändliga.

Byggnaden är inte ”lagom”. Den är enormt stor och den annonserar att detta är Malmös Kulturhus.

Entré

Länge diskuterades vad som skulle göras med den stora ödetomten och parkeringsplatsen vid Värnhemstorget.

2006 inledde ett danskt företag byggandet av köpcentret som då kallades för ”Malmös nya fönster mot världen”.

Byggandet beräknades kosta 1 miljard kronor och 80 butiker och 1000 parkeringsplatser planerades ursprungligen för köpcentrets 45 000 kvadratmeter.

Den 19 mars 2009 invigdes Entré och såldes samma år till tyska Commerz Real men fick snabbt stor konkurrens från Emporia, Mobilia och Triangeln.

Köpcentret har aldrig varit fullt uthyrt med allt fler tomma butiker från 2012. Året därpå beslutade ägarna att omvandla Entré till ”Malmö plaza” och har byggt om delar av köpcentret sedan dess.

2017-05-27

Hans Olsson

Medlem Skönhetsrådet i Malmö