om skönhetsrådet i malmöaktuelltböckerStrövtåg i MalmöPlatser / Hus / ParkerStadens detaljerPlaner & TankarArkivBilderKontakta oss!
Balkonger på Davidshall Foto: Mimmi Widner

Hem > Böcker

våra BÖCKER

2006 utkom en ny bok i samarbetet mellan Skönhetsrådet och Förlaget Historiska Media: ”På Malmös fasader – det groteska och det sköna”. Boken skildrar en konstvärld som man i allmänhet är ganska omedveten om när man rör ig på Malmös gator – man måste se upp längs husfasaderna och ovanför portar och fönster för att kunna glädjas åt fantasin och lusten att smycka hos alla de stuckatörer och bildhuggare som var ivrigt verksamma i Malmö under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Medeltida lejon och madonnor och apostlar finns också att glädjas åt. Boken har en undertitel: ”Se upp! Malmöbor i stuck och sten”.

Läs mer >>

Tidigare har Skönhetsrådet givit ut en skrift om Davidshallstorg – just nu aktuellt för planerna att frigöra torget från bilar genom att skapa en parkeringsplats under torget.
Skönhetsrådet uttrycker glädje över planerna som är ett välkommet svar på vår vädjan från 1993: ”Skydda Davidshallstorg.”

Skydda Davidhallstorg

SKYDDA DAVIDSHALLSTORG!

Skriften (60 sidor) gavs ut 1993 av Skönhetsrådet i Malmö. Den skrevs av journalisten Ulla Hårde i samarbete med arkitekterna Lars Brattberg, Elisabeth Norrby, Thor Heijkensköld och Anna Dehlin-Englund.

Flera av dem som bor och bott vid torget berättar om upplevelser och stämningar. Bland andra berättar formgivaren Signe Persson-Melin om sin barndom i huset som fadern byggde - hon är dotter till den legendariske byggmästaren Erik Sigfrid Persson. Torgets arkitekter presenteras, viktiga namn i Malmö stads historia som August Lindvall, Axel Stenberg, Yngve Herrström och August Ewe.

I förordet skriver Ulla Hårde: "Davidhallstorg hör inte till stadens pampiga paradplatser. Här ståtar varken rådhus, kyrka eller staty av någon betydelsefull person. Vardagsnära och med en lätt doft från kontinenten bjuder Davidshallstorg på andra upplevelser ... Davidshallstorg kunde ha legat i Köpenhamn eller Paris. Torget är en levande stilhistorisk rest från sent 1920-tal, som i dag betcknas som en glansperiod i svensk arkitekturhistoria... Men hoten mot torget är många ..."

Jugendepoken i Malmö

JUGENDEPOKEN I MALMÖ
ARKITEKTER OCH BYGGNADER 1896 - 1914"Mer än någon annan period i arkitekturhistorien återspeglar jugendepoken en vilja till frigörelse och kraft. Jugendepoken tar språnget in i det moderna samhället. Bakom
de böljande fasaderna döljer sig nya byggnadsmaterial som järn och betong. I Malmö sammanföll jugend med en intensiv stadsbyggnadsperiod.Staden blomstrade och satsade på en stor industri- och slöjdutställning. Året var 1896 och jugendarkitekturen, som kom att prägla stora delar av Malmö, hade redan börjat sätta sköna spår."

Ur boken: Jugenepoken i Malmö

Så inleds Skönhetsrådets jugendbok som gavs ut 1996 och omfattar 130 sidor med kartor, fotografier av Merja Vásques Díaz, text av kommunantikvarie Henrik Ranby
och research och inventering av arkitekt Petra Norling Kofoed. 120 jugendbyggnader har inenterats och 24 av dem presenteras utförligt i boken. De övriga finns med i
bokens översikt.

Ett litet antal böcker finns fortfarande i lager.

Funkis i Malmö

FUNKIS I MALMÖ
Arkitektur från 1930-talet i ord och bild

Funkis är, enligt Svensk uppslagsbok, en i samband med Stockholmsutställningen 1930 uppkommen kortform för funktionalism och funktionalistisk.

I "Funkis i Malmö" ger fotografen Merja Díaz och författaren Tyke Tykesson oss en översikt över funktionalismens utveckling i Malmö. Det är en skildring av hur en stil växer fram - ibland som ett försiktigt kliv ur klassicism och art deco, ibland som ett renlärigt socialt program - och hur stilen sedan glider över i och blandas med andra stilar. Bildmaterialet, de historiska översikterna och detaljanalyserna - boken är på 120 sidor - ger läsaren rika möjlighet att uppleva vad som är levande och spänstig funkis i Malmö.

Boken är utgiven 2005 i ett samarbete mellan Skönhetsrådet i Malmö och förlaget Historiska Media, och producerad med bidrag från Malmö Förskönings-och Planteringsförening och Malmö Kulturhistoriska Förening

Boken finns till försäljning i bokhandeln och på Form Design Center i Malmö och på Malmö Konsthall.

 

Nya böcker

På Malmös fasader - det groteska och det sköna

Andra publikationer om Malmö