Styrelse- och medlemsaktiviteter

MEDLEMSAKTIVITETER  

Välkommen till medlemsmöte onsdagen 31 maj klockan 18.00 Café Eriks på hörnet Erik Dahlbergsgatan och Fersens väg. Viktigt att du anmäler att du kommer till Agneta Hammer på agnetahammer@gmail.com.

Förtäring

En kall italiensk anrättning med vin serveras till en kostnad av 175kr. 

Vad ska vi prata om?

– Styrelsens förslag till arbetsgrupper och hur vi med dessa kan involvera fler medlemmarna till medverkan och engagemang.

-Medlemsfrågan. 

-Nomineringar till Skönhetsrådets pris.

Skicka gärna era nomineringar till undertecknad före den 31/5

Välkomna 

Agneta 


STYRELSEN

Styrelsemöte 14 juni klockan 10.00 hos Henrik Johannesson.

SAMARBETSPARTNER

Form/Design Center, Malmö