månadsarkiv: april 2023

Möt Skönhetsrådets nya ordförande

Agneta Hammer, ny ordförande för Skönhetsrådet i Malmö.
Agneta Hammer, ny ordförande för Skönhetsrådet i Malmö.

Agneta Hammer har valts till Skönhetsrådet i Malmös nya ordförande efter Bo Mårtensson.
Ingrid Sommar ställde några frågor till Agneta Hammer som bland annat varit stadsarkitekt i Malmö.

Vilken är din bakgrund?
– Jag är arkitekt och arbetade senast som stadsbyggnadsdirektör i Göteborg. Dessförinnan hade jag samma tjänst i Helsingborg. Men från början var jag på Stadsbyggnadskontoret i Malmö under många år, bland annat som stadsarkitekt. Sen 2019, fram till nu, har jag också varit ordförande för Sveriges Arkitekter i Skåne.

 Vad kännetecknar den typen av jobb?
– Gemensamt för alla är att de handlar om stadsutveckling, ett så spännande och viktigt område. I grunden har det stor påverkan på människors välbefinnande. Känslan av identitet, trygghet och trivsel. Sen är förutsättningarna väldigt olika i olika kommuner. Under min period i Helsingborg handlade jobbet mycket om att låta staden växa söderut. Ett resultat är den nya stadsdelen Oceanhamnen.

 Hur upplever du Malmö som stad?
– Framför allt tycker jag att Malmö vågar. Här händer mycket när det gäller stadens utveckling. Men utmaningarna är många, det är en blandad stad. Bland det viktigaste är att få staden att hänga samman, att inga stadsdelar blir som isolerade öar. Där tycker jag att mycket fortfarande kan göras.

 Har du någon favoritplats i Malmö?
– Jag växte upp nära Regementsgatan och tycker att förändringarna som gjordes vid Södertull i början av 2000-talet är väldigt fina. Hur man knutit ihop Södergatan och Södra Förstadsgatan och fått in kanalen som en del av upplevelsen. Trapporna som går ner till vattnet tillför platsen mycket. Sen är Malmö Opera är en fantastiskt vacker byggnad. Både det storslagna intrycket utifrån och interiören. Den förmedlar glädje, tycker jag. 

Vad tänker du att Skönhetsrådet kan åstadkomma
– Framför allt fånga upp viktiga frågor i det offentliga samtalet. Att bidra till diskussion. Just nu är den fortsatta utvecklingen av Rosengård en sådan fråga, liksom vilka förändringar som ska ske i City.

Text: Ingrid Sommar
Bild: Emma Krantz