månadsarkiv: november 2021

Paneldiskussion i samband med prisutdelningen 2021-11-17

Onsdagen den 17 november genomförde Skönhetsrådet ett offentligt evenemang på Form/Design Center med utdelning av 2020 och 2021 års priser. Efter utdelningsceremonierna genomfördes ett estradsamtal kring ”Bilden av Malmö”.

Debatten leddes av Ingrid Sommar. Vi bordet på bilden sitter från vänster Finn Williams, ny stadsarkitekt i Malmö, Maria G Francke, kulturjournalist vid Sydsvenska Dagbladet, Martin Persson, producent vid Anagram, Anna Heide, Fastighets AB Trianon samt Niles de Bruin, White arkitekter.

Det blev, för att citera Anna Heide på Facebook, en böljande och livlig diskussion, men gemensamt var kärleken till Malmö.  TV-serien ”Den tunna blå linjen” och hur den speglar Malmös skönhet och svärta blev en viktig ingrediens samtalet.

Stadsarkitekt Finn Williams, nyrekryterad från London, gav i sitt avslutande inlägg en eloge till Malmö och till Skönhetsrådet. Jag är stolt, sade han, över att bo och verka i Malmö, där stadens Skönhetsråd väljer att ge sitt årliga pris till en TV-produktion, ”Den tunna blå linjen”.

Skönhetsrådets pris för 2021 går till Den tunna blå linjen.

2021 års pris tilldelas TV-serien Den tunna blå linjen. Mottagare: Produktionsbolaget Anagram (producent Martin Persson).

Motivering. Polisserien “Den tunna blå linjen” har satt fokus på Malmö som inget annat tv-drama. Den visar både stadens skönhet och dess svärta. Vackra bilder över vattnet varvas med scener från den tunga kriminaliteten som sätter skräck i bostadsområden och polisernas eget privatliv. I ”Den tunna blå linjen” visas stora delar av Malmö. Det återspeglas i det engagemang som Malmöbor och andra visat serien, dess karaktärer och upphovspersoner. Tv-serien lämnar efter sig många känslor för Malmö. Stolthet och nyfikenhet är två av dem.

Skönhetsrådets ordförande Bo Mårtensson blåser en saxofonfanfar för Martin Persson, Anagram i samband med prsiutdelningen. Bilden mellan herrarna kommer från TV-produktionen.                                          Foto: Emma Krantz

Skönhetsrådets pris för 2020 går till Konsthallstorget

2020 års pris tilldelas: Konsthallstorget i Malmö. Mottagare: Malmö stad (Anna Bertilson förvaltningsdirektör vid fastighets- och gatukontoret) och White arkitekter (arkitekt Niels de Bruin)

Motivering: Konsthallstorget har blivit en inbjudande mötesplats och ett tilltalande blickfång. Malmö har fått ett nytt attraktivt stadsrum med ett eget liv och en tydlig identitet. Torgets generösa golv, spelande fontäner, sparsmakade möblering och vindlande skulpturgrupp lockar till lek, skate och stilla stunder samtidigt som det berikar flödet till och från Triangeln och Citytunneln. Torget har en välgörande rymd, knyter samman angränsande stadsrum och målpunkter och förskönar Malmös stadsbild.