månadsarkiv: augusti 2020

Besök Millenieskogen 9/9 2020

Skönhetsrådet granskar:
MILLENNIESKOGEN, LINDÄNGELUND
Inbjudan till guidad tur

 

SKÖNHETSRÅDET I MALMÖ bjuder in till en rundvandring i Millennieskogen som 2019 fick Skönhetsrådets årliga pris.

Onsdagen den 9:e september kl 17.30 2020. Samling på parkeringsplatsen till Katrinetorps gård. Ta gärna med en picknickkorg.

Magnus Svensson, landskapsarkitekt i Malmö stad och en av arkitekterna bakom utformningen, guidar oss runt i den rofyllda parken som präglas av kontrasten mellan det strikta och fria. Inbjudan riktar sig till den intresserade allmänheten. Parken är stor så vi kan lätt hålla respektfullt inbördes avstånd.

För eventuella frågor kontakta föreningens ordförande Bo Mårtensson (bo@reformatorn.se) Reservera gärna också tid i mitten av november då 2020 års pris delas ut på Form/Design Center. Mer information om detta kommer.

Skönhetsrådets prismotivering: Millennieskogen strama, rika och levande arkitektur med geometriska häckar, ovala stenmurar och öppna ängar utgör basen för en ny grön mötesplats i Malmös ytterområde. Ett rikt trädsortiment blickar ut över världens mångfald samtidigt som Himmelsrummet är en referens till ett annat älskat parkrum i staden, ”Tallriken” i Pildammsparken. Denna spännvidd i uttryck och associationer utgör bara början på Millennieskogens kommande förankring och stora betydelse för Malmöborna samtidigt som den är ett av vår tids viktigaste bidrag till landets landskapsarkitekturhistoria.