Om oss

Styrelse och medlemmar

Styrelse- och medlemsaktiviteter

Skönhetsrådet lyfter fram

Skönhetsrådet i pressen

Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som genom diskussion, utredningar, publikationer och utmärkelser verkar för ett vackert och hållbart Malmö.

Skönhetsrådets ändamål är att väcka och vidmakthålla förståelsen för estetiska värden, kulturmiljöer och miljömässiga möjligheter inom Malmö stad, samt verka för att detta vederbörligen beaktas i såväl allmän som enskild verksamhet.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att regelbundet anordna  medlemsmöten och offentliga möten i fri form några gånger per år. Utöver detta  eftersträva rådet goda kontakter med beslutsfattare i nämnda frågor. I förekommande fall ska rådet yttra sig positivt alternativt negativt och på så sätt bidra till opinion i enlighet med rådets ändamål.

Skönhetsrådet i Malmö bildades 1988 av en arbetsgrupp bestående av representanter för de olika arkitektföreningarna i södra Sverige, Konstnärscentrum Syd, Form Design Center, Malmö Stadsmiljögrupp samt föreningarna Malmö Fornminnesförening och Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

Permanent medlemskap i rådet ägde Form Design Center FDC, representanter för Sveriges Arkitekter, dvs Arkitektföreningen för Södra Sverige ASS, Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund SIR-syd, Landskapsarkitekternas Riksförbund syd LAR-syd, Konstnärscentrum Syd KC-syd, Malmö Stadsmiljögrupp MSM och Malmö bygdens Naturvårdsförening MNF, samt utsedda enskilda medlemmar. Denna princip för medlemskap gäller fortfarande, om än i moderniserad form.

I motsats till Stockholms Skönhetsråd – med kommunalpolitiker som medlemmar och med remissansvar – är Skönhetsrådet i Malmö en alltigenom ideell förening. Representanter för stadens nämnder har inbjudits till diskussion, föreningen har gjort studiebesök och gjort utredningar om viktiga stadier i Malmös utveckling.

Skönhetsrådet har också bidragit till Malmös arkitekturhistoria genom boken om Davidshallstorg (”ett klassicistiskt original”) 1993 och ”Jugendepoken i Malmö, arkitekter och byggnader 1896- 1914” som kom ut 1996. Som resultat av en liknande inventering av Malmös arkitekturskatt utkom i maj 2005 ”Funkis i Malmö”.

2006 kom Skönhetsrådets fjärde bok – ”På Malmös fasader – det groteska och det sköna” som handlar om en mängd spännande upplevelsmöjligheter som vi malmöbor alltför sällan lägger märke till.

Malmö har kommit över sorgearbetet efter förlusten av sina stora basnäringar och snabbt anpassat sig från handels- och industristad till kulturstad, en inte helt lätt omställning. Konjunkturerna för kultur är minst lika varierande som för handel.

Skönhetsrådets gamla hemsida 2008-2013. Länk

Här hittar du styrelse och medlemmar – länk