Kategoriarkiv: Okategoriserade

Så här blev Skönhetsrådets nya styrelse

Vid föreningens årsmöte den 10 april valdes Agneta Hammer om som ordförande för Skönhetsrådet i Malmö.

Dessutom valdes ledamöterna Birgitta Ramdell Stamming, sekreterare, Hans Tengryd, kassör, Henrik Johannesson, Ann-Sofi Högborg, Jeanette Wester och Lotta Satz.

Till revisor respektive revisorssuppleant utsågs Kjell Aage Nilsson och Ingrid Sommar.

Valberedning: Bo Mårtensson och Janet Gustavsson.

Trygghet, funktion och skönhet är viktigt för stadens mötesplatser

 ”Hur skapas en plats för möten, kreativitet och social hållbarhet?” 
Det var rubriken på panelsamtalet som följde på söndagens prisutdelning när Skönhetsrådet i Malmö uppmärksammade stadens temalekplatser med 2023 års pris.
Begreppet  mötesplatser vidgades till att även gälla mötesplatser generellt när panelen: Niels de Bruin, Kragh Berglund, Victoria Percovich Gutierrez, White Arkitekter, Helene Mohlin, Mint, Tobias Nilsson, Malmö stad diskuterade under ledning av  moderatorerna  Lotta Satz och Jeanette Wester från Skönhetsrådet.

Vad var din bästa plats att leka på när du var barn?
På den frågan svarar  Niels: ”Stora träd i en park där man kunde leka spontant”. När han blivit lite äldre var det Lars Vilks skulptur Nimis på Kullaberg som gjorde starkt intryck på honom.
Victoria minns de bilfria områdena  på Rosengård där hon växte upp och som hon och kompisarna kunde springa fritt mellan gårdarna och leka utan att störas av bilar.
Helene  kommer ihåg hur det var att leka i strandlinjen där fantasin kunde flöda.
Tobias säger snabbt ”Mörka skogen”, ett oplanerat område i utkanten av byn där han växte upp. ”Där kunde vi leka helt fritt och bestämma själva.”

Vad krävs för att en plats ska fungera för möten?
Niels: ”Det är olika beroende på läge och innehåll, till exempel om det redan finns en attraktion på platsen eller om det är en plats som inte fungerar och behöver tillföras något eller förändras. Viktigt är att fråga sig varför man vill vara på en plats. Det kan handla om enkla saker som ett stort träd, en varm vägg. Att samarbeta med olika kompetenser inom historia, konst och design är viktigt för att förstå platsen.”Tobias säger att det är mycket som pockar på när nya områden planeras,  det  är dock viktigt att platserna ska vara välkomnande och upplevas trygga. ”Men man kan inte utforma platser så att de passar alla, men det ska finnas något för alla.”
Victoria berättar om sina erfarenheter som processledare och vikten av att flera får vara med och höras. Hon understryker att platser som är ”gratis” att vara på och där olika människor känner sig trygga är angelägna i en stad. Samtidigt, säger hon, måste man förstå att det finns friktioner. ”Det gäller att skapa toleranta  platser där friktioner finns, men de behöver inte innebära konflikter.”
Helene  inspireras av att upptäcka platser som kan upplevas hemliga och lockande. 

Hur viktigt är det att en plats har en funktion?
Niels menar att en närliggande aktivitet som ett utegym kan påverka platsen positivt. Det är viktigt att det finns möjligheter till tillfällig och spontan användning av platsen. 
Victorias erfarenhet att  tonårstjejers behov ofta glöms bort i planeringen,  även om en förbättring skett de senaste cirka 15 åren. ”Det behövs speciella insatser för att tillgodose tjejers behov och ökad medvetenhet om tjejers/kvinnors utnyttjande av platsen.”  
Helene menar att  tröskeln till att använda konsten i ett bredare perspektiv behöver sänkas för att skapa fler fungerande mötesplatser.
Tobias vill gärna testa idéer i stor skala  innan man slutligt bestämmer utformningen av en plats eller ett gaturum. Först livetest under en tid, utvärdera och sedan fatta beslut. ”Ett bra exempel är Friisgatan som varit en tillfällig gågata under sommaren och som nu ska permanentas. Det behövs ständiga  förbättringar av processer för att skapa attraktiva stadsrum.”.

Hur viktig är skönhet och estetik?. Vilken roll spelar konsten för mötesplatsen?

Tobias säger  att samspelet med konstnärer är viktigt när platsen växer fram. 
Victoria poängterar att det är de konstnärliga metoderna och konstnärskompetenserna som är viktiga när platsen gestaltas. ”Men det kanske dags att ta en paus med nya konstverk och och underhålla befintliga konstverk, behovet är stort.”
Niels att det är viktigt att ha bra diskussioner och vidga tankesättet.
Helene efterlyser platser som framkallar spontana aktiviteter och lek som stenarna i Västra hamnen.
Victoria lyfter gärna fram platsen framför Konsthallen som ett mycket gott exempel på en tolerant plats. Lekplatsen intill och olika spontana aktiviteter på torget samspelar. Detta ger möten mellan olika människorov skapar en levande plats. Hon menar vidare att Malmö har många sådana platser. ”Men det finns också platser som är raka motsatsen.”

Under frågestunden säger  Ann-Sofi Högborg, landskapsarkitekt, att hennes erfarenhet är  att skönhet, estetik  och funktion hänger samman, alla måste uppfyllas annars är det ett misslyckande.
En i publiken frågar om Temalekplatserna mer är för vuxna än för barn och om man inte lika gärna kan använda standardlekredskap istället för de dyrare specialbyggda.
Victoria  svarar att Temalekplatserna är viktiga som spjutspetsar. De behövs liksom de lekplatser som är nära och vardagliga. ”Det går inte heller att underskatta Temalekplatsernas betydelse för att stimulera besökare från hela Malmö”.

Temalekplatserna sätter fokus på att barns rörelsemönster och barns lek hänger samman med så många andra funktioner i staden. Att också sätta fokus på temalekplatserna och dess betydelse för den sociala hållbarheten är att arbeta för en stad som är bra för alla.

Text: Agneta Hammer
Foto: Mats Olsson

Studiebesök i Millennieskogen, Malmö

Magnus Svensson på huk mellan deltagarna.

Studiebesöket i Millennieskogen är nu genomfört, onsdagen den 9 september. Trots pandemi och ett envist regnande hela eftermiddagen samlades en intresserad skara på vid Katrintorp kl 17.30. Då regnade det fortfarande, men efterhand som vi trängde djupare in i skogen, lättade molnen och solen lyste över oss alla.

Landskapsarkitekt Magnus Svensson som guidade oss och berättade, inte minst om träd och natur, har varit och är djupt delaktig i områdets tillblivelse och utveckling. Först på ansvarigt arkitektkontor, nu på Malmö stad.

Millennieskogen fick Skönhetsrådets pris 2019.

Besök Millenieskogen 9/9 2020

Skönhetsrådet granskar:
MILLENNIESKOGEN, LINDÄNGELUND
Inbjudan till guidad tur

 

SKÖNHETSRÅDET I MALMÖ bjuder in till en rundvandring i Millennieskogen som 2019 fick Skönhetsrådets årliga pris.

Onsdagen den 9:e september kl 17.30 2020. Samling på parkeringsplatsen till Katrinetorps gård. Ta gärna med en picknickkorg.

Magnus Svensson, landskapsarkitekt i Malmö stad och en av arkitekterna bakom utformningen, guidar oss runt i den rofyllda parken som präglas av kontrasten mellan det strikta och fria. Inbjudan riktar sig till den intresserade allmänheten. Parken är stor så vi kan lätt hålla respektfullt inbördes avstånd.

För eventuella frågor kontakta föreningens ordförande Bo Mårtensson (bo@reformatorn.se) Reservera gärna också tid i mitten av november då 2020 års pris delas ut på Form/Design Center. Mer information om detta kommer.

Skönhetsrådets prismotivering: Millennieskogen strama, rika och levande arkitektur med geometriska häckar, ovala stenmurar och öppna ängar utgör basen för en ny grön mötesplats i Malmös ytterområde. Ett rikt trädsortiment blickar ut över världens mångfald samtidigt som Himmelsrummet är en referens till ett annat älskat parkrum i staden, ”Tallriken” i Pildammsparken. Denna spännvidd i uttryck och associationer utgör bara början på Millennieskogens kommande förankring och stora betydelse för Malmöborna samtidigt som den är ett av vår tids viktigaste bidrag till landets landskapsarkitekturhistoria.

Skönhetsrådets stora pris år 2019

Vik dagen!

Skönhetsrådet i Malmö delar årligen ut ”Skönhetsrådets stora pris”. Syftet är att lyfta fram och sprida kännedom om goda insatser som gjort Malmö skönare, vackrare och mer intressant. Priset tilldelas person(er), företag eller organisation(er).

Tidpunkt och plats för årets prisutdelning:

Tisdagen 19 november på Form Design Center kl 17.30 – 19.30

Preliminärt program:

17.30   Samling och mingel

17.50   Skönhetsrådet hälsar välkomna

17.55   Prisutdelning

18.00   Pristagare berättar om det vinnande projeketet

18.20   Tre inbjudna gäster reflekterar kort på tema givet av årets pris

18.40   Samtal kring inläggen med gäster och publik

19.20   Avslut och tack

 

All intresserad allmänhet hälsas välkomna!

Ingen anmälan

 

 

Skönhetrådet synar: ROSENGÅRDSSTRÅKET

Lördag 28 september kl 13.00:

Inbjudan till all intresserad allmänhet att delta i en guidad cykeltur med nedslag utefter vägen mellan Möllevångstorget och Vänskapsparken i Rosengård.

Möllevångstorget är en av Malmös viktiga mötesplatser. Därifrån via Ystadgatan löper en utvecklingsbar länk till Rosengårds centrum med bl a Bokaler och skulpturpark.

Utefter vägen kommer vi att besöka flera intressanta punkter; parker, nedlagda industrier, hangar, Norra Grängesbergsgatan, en nyinvigd järnvägsstation mm.

Stråkets planering, utbud och gestaltning är en avgörande fråga för att hela och binda samman Malmö.

Program :

13.00                                                                                                                                                   *Samling med cykel (!!) på Möllevångstorget, hörnan Ystadgatan/Claesgatan.
Introduktion: Bo Mårtensson ordförande i Skönhetsrådet.
Guide: Gunnar Ericson

13.15 ca                                                                                                                                *Enskifteshagen, samlande lekplats och stadsodling.
Guide: Ann-Sofi Högborg

*Hangaren, spektakulär gatukonsthall.
Guide: Pärra Andreasson från Ateljé Gatukonstoret

*Norra Grängesbergsgatan, Malmös 24:7-handel och nattliv.
Guide: Representant från NGBG-föreningen

14.15 ca                                                                                                                                                *Rosengårds station, Malmöpendeln har blivit verklighet.
Guide: Conny Ragnarp från Fastighets- och gatukontoret

15.00                                                                                                                                                      *Avslut i Vänskapsparken med möjlighet att delta i                                                                  invigningen av ” Barnens skulpturpark”!       

Rosengårdsbarnens tre första permanenta konstverk premiärvisas och en glad och festlig invigning utlovas!
På plats: Ann-Marie Erixon, projektledare från Drömmarnas hus liksom de konstnärer som varit barnens vägledare i konstens värld.
Arrangörer: Kulturförvaltningen och Fastighets- och gatukontoret.

Ingen föranmälan, varmt välkomna!
Skönhetsrådet i Malmö.

Mer info: gunnar.ericson@gmail.com, ann-sofi@svenskalandskap.se

Sköhetsrådet guidar: ”Stadsrum och kyrkorum i Malmö City”

Onsdag 2018-05-30 kl 17.30

Skönhetsrådet bjuder in till stadsvandring genom centrala Malmö.

Fokus kommer att ligga på några av Malmös viktigaste offentliga rum och byggnader: S:t Johannesplan, Konsthallen, Davidshallstorg, Gamla begravningsplatsen och Sjömanskyrkan.

Särskilt fokus läggs dessutom på en av dess arkitekter: Klas Anselm (Konsthallen och Sjömanskyrkan)

Johanneskyrkan och Sjömanskyrkan har båda hamnat i stadens flöde; vilka utmaningar och möjligheter ger detta?

Program onsdagen den 30 maj – vandring mellan Johanneskyrkan och Sjömansgården

17.30 – Samling vid Johanneskyrkan, på kyrkotrappan.

– Samspelet mellan en av Sveriges viktigaste jugendkyrkor och ett nydesignat torg

– Konsthallen – prisbelönt tidlös modernism av Klas Anselm

– Davidhallstorg – parkeringsplats med omgivande nyklassisk arkitektur. Ska det vara så?

– Gamla begravningsplatsen – numera också en av Malmös viktigaste parker

– Sjömanskyrkan – från lite i skymundan till nytt landmärke framför Malmö Live och med en mästerlig interiör av Klas Anselm

19.30 – Avslut i Sjömanskyrkan efter gemensam frågestund

Guider:       Skönhetsrådet: Ann-Sofi Högborg, Carin Bunte och Henrik Johannesson – om stadsrum och Klas Anselm

Svenska Kyrkan: Håkan Wilhelmsson – om kyrkor och kyrkorum

 

Varmt välkomna!

Skönhetsrådet synar: ”Stortorget”

Alla intresserade bjuds in till torgvandring och öppet samtal på Form Design Center den 14 mars!

Stortorget är Malmös största, äldsta och mest historiska torg. Stortorgets gestaltning är en viktig fråga (bokstavligt och bildligt) för ett samtal om Malmös stadsrum. Malmö förändras och frågan är om dess torg bör göra detsamma?

Program onsdagen den 14 mars:

16.45        Torgvandring. Samling vid Kungen på Stortorget.

17.30        Samtal om torget på Form Design center

Samtalsledare: Erland Ullstad, Skönhetsrådet

Inbjudna:

  • Olof Martinsson, stadsantikvarie
  • Per Anderson, landskapsarkitekt Sydväst AB Malmö
  • Monika Gora, konstnär och landskapsarkitekt, Gora Art and Landscape
  • Per Jonsson, hotelldirektör Rica hotell

De inbjudna inleder med korta personliga inlägg, därefter öppet samtal.

19.00        Frågestund avslutad!

Varmt välkomna!

S K Ö N H E T S R Å D E T  I  M A L M Ö

Information: erland.ullstad@gmail.com

Skönhetsrådet i Malmö i samarbete med Form Design Center

Kvällens mingelvärd: Malmö Citysamverkan