Välkommen

Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som verkar för ett vackert och hållbart Malmö. Läs mer om vår inriktning och arbetsformer här.

OFFENTLIGA AKTIVITETER – alla är välkomna.

Stadsvandringar

Skönhetsrådet arrangerar två stadsvandringar i maj. Båda med Göran Rosberg som ledare. 
Anmäl gärna om till bo@reformatorn.se om du vill delta i någon av vandringarna – eller båda – men det går också bra att bara dyka upp.

Östra Kyrkogården Lördag 7 maj, med start kl.11.00. Samling Sallerupsvägen 151  (nära hållplats Kyrkogården)

Idéskapare till Östra kyrkogården var Sigurd Lewerentz, en av Sveriges internationellt sett mest framgångsrika arkitekter. Kyrkogården firade förra året 100 år och är fortfarande av stort  intresse för alla med intresse för landskapsplanering och arkitektur. Lewerentz startade 1914 med att vinna tävlingen om Östra kyrkogården med bidraget Ås och avslutade sitt arbete 1969 i en ålder av 80 år med Blomsterkiosken. Lewerentz var också en av de tre arkitekter som ritade Stadsteatern i Malmö, numera operahuset. I Sverige i övrigt är hans mest betydelsefulla arbete deltagandet i tillkomsten av Skogskyrkogården Stockholm samt S:t Peterskyrkan i Klippan. Lewerentz ligger begravd på Östra Kyrkogården.

I byggmästare Erik Sigfrid Perssons fotspår Lördagen 28 maj med start kl.11.00. Samling Kungsgatan 27-29.Obs. Exkursionen genomföres medelst cykel!!

Cykelexkursionen startar med att besiktiga bostadshuset Malmgården, ett av de första stora byggnadsprojekten för ESP. Då, 1934-35, ett av Sveriges största bostadskomplex med över 350 lägenheter. Färden fortsätter sedan till Trumpeten vid Petri kyrka där bostäder och restaurang tillkom 1932. Davidhalls torg och bebyggelsen runt torget blir nästa besiktningsobjekt. Ett av malmöbornas mycket omtyckta projekt är Friluftsstaden som tillkom under början av 40-talet med influencer från bl a Amerika. Turen avslutas med bostadsprojektet Ribershus på Tessins väg. Projektet betraktas om ettav de främsta representanterna för funktionalism i Malmö.

Skönhetsrådets pris

Det är nu dags att lämna in förslag på vad/vem som ska belönas med Skönhetsrådets pris för 2022. Skicka ditt förslag till bo@reformatorn.se, allra senast den 31 maj. Alla är välkomna med förslag!

Utdelning av Skönhetsrådets pris för åren 2020 och 2021 genomfördes med framgång onsdagen den 17 november 2021.

Läs mer om 2020 års pris här. Pristagare Konsthallstorget

Och 2021 års pris här. Pristagare TV-serien Den tunna blå linjen 

I samband med prisutdelningen hölls en mycket intressant  estraddebatt. Läs mer här.

Debatten leddes av Ingrid Sommar. Vid bordet på bilden sitter från vänster Finn Williams, ny stadsarkitekt i Malmö, Maria G Francke, kulturjournalist vid Sydsvenska Dagbladet, Martin Persson, producent vid Anagram, Anna Heide, Fastighets AB Trianon samt Niels de Bruin, White arkitekter.

MEDLEMSAKTIVITETER  

Tisdag 10 maj 2022 kl 19.00. Medlemsmöte. Medlemmarna Jeanette Gostomski och Monica Gora berättar om sina skapande verksamheter. Plats: Sundspromenaden 39.

STYRELSEN

Tisdag 7 juni 2022 kl 18.00. Sammanträde. Hos Henrik.

SAMARBETSPARTNER

Form/Design Center, Malmö