Välkommen

Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som verkar för ett vackert och hållbart Malmö. Läs mer om vår inriktning och arbetsformer här.

OFFENTLIGA AKTIVITETER – alla är välkomna.

Stadsvandringar

Vårens två stadsvandringar är nu genomförda. Den 7 maj på Östra Kyrkogården och den 28 maj – per cykel – i Erik Sigfrid Perssons fotspår. Båda med Göran Rosberg som ledare.

Vi räknar med att bjuda in till en eller två stadsvandringar i augusti/september.

Skönhetsrådets pris

Tiden för att nominera pris för 2022 har nu gått ut. Pristagare kungörs i samband med utdelning i november.

Läs mer om 2020 års pris här. Pristagare Konsthallstorget

Och 2021 års pris här. Pristagare TV-serien Den tunna blå linjen 

I samband med prisutdelningen hölls en mycket intressant  estraddebatt. Läs mer här.

Debatten leddes av Ingrid Sommar. Vid bordet på bilden sitter från vänster Finn Williams, ny stadsarkitekt i Malmö, Maria G Francke, kulturjournalist vid Sydsvenska Dagbladet, Martin Persson, producent vid Anagram, Anna Heide, Fastighets AB Trianon samt Niels de Bruin, White arkitekter.

MEDLEMSAKTIVITETER  

Planering av höstens aktiviteter pågår.

STYRELSEN

Tisdag 16 augusti 2022 kl 13.00. Samling på S:t Knuts torg.

SAMARBETSPARTNER

Form/Design Center, Malmö