Välkommen

Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som verkar för ett vackert och hållbart Malmö. Läs mer om vår inriktning och arbetsformer här.

OFFENTLIGA AKTIVITETER – alla är välkomna.

Onsdagen den 17 november kl 17.30. Utdelning av Skönhetsrådets pris för åren 2020 och 2021. Form/Design Center med start 17.30. Se inbjudan nederst på denna sida.

MEDLEMSAKTIVITETER

Tisdagen den 19 oktober kl 17.30 på galleri Ping-Pong, Stora Nygatan 4. Vi utvecklar tankar om skönhetsrådets syfte. – Mötet  är nu genomfört. Vi återkommer med datum för en uppföljning.

STYRELSEN

Tisdag 7 december kl 17.30, hos Henrik.

…………………………………………………………………………………………………………

Skönhetsrådet lyfter fram: Malmös stadsbild – bilden av Malmö

Välkommen till ett öppet samtal och prisutdelning på Form Design Center
onsdagen den 17 november 2021 kl. 17.30

Hur mycket av Malmö ryms egentligen i ”Bilden av Malmö”? Några platser och händelser tar nästan allt intresse medan andra hamnar i skuggan. 2020 års pristagare har fokus på en för Malmöborna känd plats, medan årets pristagare ger en bredare bild av staden. Men det finns mer att skildra. Hur gör man det i dag och vad krävs i framtiden för att ”Bilden av Malmö” ska bli en annan än dagens ibland fördomsfulla syn?

17.30 Samling och mingel!

18.00 Välkommen! Utdelning av Skönhetsrådets utmärkelser för 2020 och 2021
Bo Mårtensson, Skönhetsrådets ordförande

18.30 Samtal kring ”Bilden av Malmö”
Ingrid Sommar, Design- och arkitekturjournalist – Samtalsledare
Anna Heide, Affärsutvecklingschef, Fastighets AB Trianon
Finn Williams, Stadsarkitekt, Malmö stad
Maria G Francke, Kulturjournalist, Sydsvenskan
Martin Persson, Producent, Anagram
Niels de Bruin, Landskapsarkitekt, White Arkitekter

19.30 Avslutning med frågestund 

Välkommen! Vi bjuder på något att dricka med lite tilltugg.

Tack till Form/Design Center