Välkommen

Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som verkar för ett vackert och hållbart Malmö. Läs mer om vår inriktning och arbetsformer här.

OFFENTLIGA AKTIVITETER

Vi återkommer med information om höstens aktiviteter

MEDLEMSAKTIVITETER

Föreningens årsmöte är senarelagt till tisdagen den 31 augusti kl 17.00.

STYRELSEN

Nästa sammanträde: Onsdag 18 augusti kl 10. Preliminärt hos Henrik.