månadsarkiv: februari 2023

Limhamns silor åter i hetluften

Det vinnande förslaget Habitat – illustrerat av Nilsson Rahm Arkitekter + Johan Dehlin Arkitektkontor + 6a architects som team.
Utsikt från Ön mot strandlinjen och Limhamnsverkets 120 meter höga skorsten

Sedan 2009 har Limhamns silor stått oanvända och länge var det bestämt att de tre största inte fick rivas. De skulle i första hand bli bostäder – men NCC drog sig ur redan för mer än sex år sedan och minnena av den gamla industriepoken har fått ruinens patina samtidigt har tomterna runt om fyllts med bostadshus, radhus, skolor, badbryggor och grönområden.

Nu tar förvandlingen från industriområde till bostadsområde ett steg framåt när det vinnande arkitektförslaget Habitat presenteras.

Juryns motivering lyder:

”Förslaget Habitat: Limhamn kombinerar en fin tolkning av platsens industrihistoria med en unik och vackert gestaltad arkitektur vilken har goda förutsättningar att bli identitetsbärande för hela Limhamn. De eleganta tornen erbjuder attraktiva bostäder och arkitekturen placeras i ett kalkbaserat grönt landskap för boende och besökare, rikt på flora och fauna och med en bevarad hög silo som grönbevuxet utropstecken.”

Av de tre silor som en gång hade rivningsförbud finns en kvar. Den får bland annat sällskap av ett cirka 100 meter högt bostadshus, vilket kan jämföras med Limhamnsverkets skorsten intill som är 120 meter högt.

I förslaget står en silo kvar
Det vinnande förslaget Habitat – illustrerat av Nilsson Rahm Arkitekter + Johan Dehlin Arkitektkontor + 6a architects som team.

Silon närmast vattnet, som får stå kvar enligt förslaget, blir inte bostäder för människor. Den ska fyllas  med hål för att släppa in ljus och bli hemvist för djur och växter.

En av de rivningshotade silorna med Ön i bakgrunden

Inte oväntat har förslaget väckt reaktioner, både positiva och negativa. Debatten på Sydsvenskan har varit intensiv sedan förslaget presenterades.

Många debattörer oroar sig för höjden. Skorstenen är 120 meter, 20 meter högre än det föreslagna 30-våningshuset.

Det krävs dock en ny detaljplan innan Habitat kan förverkligas. 

1979 stängdes den sista ugnen. Sedan 2009 har silorna stått tomma


Länk till bakgrund och debattartiklar i Sydsvenskan.

Här finns juryns utlåtande för de fyra tävlingsbidragen

Av 68 sökande valdes fyra ut till det parallella arkitektuppdraget för bostadsbebyggelse vid Limhamns silor. Förutom vinnande Habitat tävlade Tornet och sfinxen av Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter från Sverige, David Kohn Architects från Storbritannien och muf architecture art, Sverige och Storbritannien.

Bakom förslaget Konglomerat står tre kontor; svenska Förstberg Ling, nederländska Monadnock och danska Tredje Natur.

Det fjärde tävlande förslaget heter Silodrömmar av svenska Jägnefält Milton och 51N4E från Belgien.

Vill du veta mer om de andra förslagen?


Silornas historia

1975 stänges den största ugnen i Limhamn, 1979 stängde den sista. Fram till 2009 använde Cementa stället som cementdepå, sedan såldes det till NCC – och en nästan 120 år lång industriepok var till ända.

Våren 2015 trodde dåvarande ägaren NCC boende  på en byggstart 2017 – då var planen att de tre höga silorna skulle förvandlas till bostäder i tretton våningar. Då var det klart att kommunens kamp för att bevara cementfabrikens olika silor som ett monument över en industriepok slutade i en kompromiss: de tre största silorna blir bostäder, tre smala silor blir låga minnesmärken, resten skulle rivas . Byggbolaget NCC, som köpt marken från Heidelberg Cement, ville riva allt och bygga så mycket som möjligt.

Oktober 2016 meddelar NCC att företaget inte tänker bygga bostäder i silorna. Dåvarande stadsbyggnadsdirektören Christer Larsson sa till Sydsvenskan att de tre  cementsilorna som är kvar i Limhamn inte får rivas. Han var också tydlig med att de måste byggas om till bostäder.

Åren gick och inget hände med Limhamns silor. I slutet av 2019, tio år efter att Cementa slutade att använda dem,  köper Malmöbolaget Trianon området. Då gällde fortfarande förbudet att riva silorna. Trianon ville bygga lägenheter  – men först riva silorna  och sedan bygga upp dem igen – exakt likadana.
– Det vi måste göra för att få till en bra boendemiljö och ekonomi i dem är att riva dem och bygga upp dem igen, sa Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon, till Sydsvenskan.

När kommunen släppte kravet att inget fick rivas hölls en arkitekttävling som lockade 68 sökande  från många olika länder. Av dem fick fyra uppdraget att ta fram förslag på bostäder och kommersiell verksamhet. Häromdagen presenterades det vinnande förslaget Habitat av Nilsson Rahm Arkitekter, Johan Dehlin Arkitektkontor och 6a architects.

Bedömningsgruppen bestod av:

Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon
Joakim Lindahl, projektutvecklare Lernacken Fastigheter
Finn Williams, stadsarkitekt Malmö stad Stadsbyggnadskontoret
Ivan Gallardo, landskapsarkitekt, Malmö stad Stadsbyggnadskontoret
Hanne Birk, utvecklingschef Varvsstaden
Per Bornstein, arkitekt Bornstein Arkitektur & Media
Gunilla Kronvall (juryns ordförande), arkitekt Atelier 01 arkitektur

Text: Lotta Satz
Foto: Mats Olsson