Kategoriarkiv: Utspel

Olafur Eliassons verk på Lernacken på väg restaureras

Länk till tidigare inlägg. Jeanette Gostomskis julkort.

”Ljuspaviljongen” är ett av Olafur Eliassons verk på Lernacken som renoveras.

I april 2021 skrev Skönhetsrådet till Malmö kommun och påtalade förfallet av Olafur Eliassons två konstverk på Lernacken. Nu händer det – ”The movement for Lernacken” – ”Ljuspaviljongen” och ”Mowementmeter for Lernacken” – ska restaureras.

Malmö kommuns medarbetare som är ansvarig för renoveringen av den världsberömda konstnärens verk arbetar tillsammans med Olafur Eliassons personal i ateljén i Berlin. De har tagit fram provmaterial från tillverkare och beställt nytt material som är godkänt av konstnären.
Kommunen räknar med att material såsom prismor och metalldelar levereras under mars.

Ateljén i Berlin renoverar samtidigt de högre konstverkets prismor och belysning som ska bli mer anpassad för ett naturreservat.
Kommunen undersöker nu om The Pavillon (bilden) kan flyttas till en plats där den blir mer sedd och inte utsätts för vandalisering.
Lotta Satz

Konstverken på Lernacken förfaller

Skönhetsrådet har idag skickat ett brev till Malmö stad med följande lydelse.

Vi vill påtala att Olafur Eliassons båda konstverk på Lernacken verkar förfalla.  Särskilt gäller det  – och i accelererande takt – ”Ljuspaviljong” på norra sidan av Öresundsbrons fäste.

Vi hoppas att Malmö stad snarast återställer verken och samtidigt sätter upp informationstavlor med bl.a. konstnärens namn.

Kronprinsen

Kronprinsen Malmö. Stadsbyggnadsnämnden i Malmö beslutade vid sammanträde 2021-03-25 att medge att byggnadens översta våning, där restaurang Översten tidigare låg, byggs om till bostäder. Skönhetsrådet tycker att förslaget var dåligt och skickade inför sammanträdet en skrivelse till nämnden där vi bl.a. påpekade hur viktigt det är att Malmöborna får tillgång till utsikt från de högsta husen i staden. Men vi fick inget gehör. Se skrivelsen.