Kategoriarkiv: Skönhetsrådets pris

Nu är det dags att nominera till Skönhetsrådets årliga pris

Skönhetsrådet i Malmö delar årligen ut ”Skönhetsrådets pris”.

Syftet med priset är att lyfta fram och sprida kännedom om insatser som gjort och gör staden Malmö vackrare och mer intressant – insatser i form av kreativa skapelser, god gestaltning, insiktsfull planering, enträget arbete, nyskapande idéer.

Priset ska avse aktuella insatser. Dit räknas också åtgärder för att underhålla och utveckla tidigare skapelser.

Priset tilldelas person(er), företag eller organisation(er).

Priset utgörs av ett diplom utformat av Skönhetsrådets framlidne medlem Knut Grane och den ära som därav följer.

Senast den 31 maj kan medlemmar och allmänheten lämna förslag på årets pristagare – till styrelsen eller till en av styrelsen utsedd arbetsgrupp.

Nomineringar skickas till: agnetahammer@gmail.com

Senast den 15 augusti ska styrelsen – eller den särskilda arbetsgruppen – ha nominerat tre finalister, med korta motiveringar. Vilka finalisterna är hålls om möjligt hemligt, men meddelas snarast samtliga medlemmar

Senast den 15 september genomförs ett medlemsmöte där pristagaren utses. Det ska gå minst tre veckor mellan B och C.

Medlem som inte kan medverka på C kan lämna fullmakt till styrelsen. Av fullmakten ska framgå vilket av de tre nominerade förslagen som fullmaktsgivaren vill se som vinnare. Övriga förslag ska inte rangordnas.

Senast den 30 november genomförs en prisutdelningsceremoni i samband med ett av Skönhetsrådets offentliga evenemang.

Statuter beslutade vid årsmötet 2022-04-26

Arkitekten Cord Siegel får Skönhetsrådets pris 2022

Årets mottagare av Skönhetsrådets pris är arkitekten Cord Siegel. Han har på flera sätt bidragit till att göra Malmö mer intressant och attraktivt – nu senast med med IGGY-huset i Sorgenfri.

Foto: Mats Olsson (pressbild)

Skönhetsrådet motivering lyder:

Likt en punkare (red: Iggy Pop) i vår tid banar Cord Siegel nya vägar för att lyckas med sina platsspecifika arkitektoniska gestaltningar, senast Iggy-huset i Sorgenfri. 
Hans livsbejakande arkitektur med hög hållbarhetsambition bidrar till sociala möten och urban puls. Hans nydanande, ofta praktiskt mobila lösningar, tillskott av grön konst och inkluderande gaturum lyfter Malmö som nu- och framtida stad.

5 frågor till Cord Siegel, mottagare av Skönhetsrådets pris 2022

Vem är du?
– Jag är född i Tyskland och har bott i Malmö i 20 år. Jag är arkitekt, byggare och fastighetsägare.
Dina hus sticker ut och har ofta en egen twist. Hur ser processen från markanvisning till färdigt projekt ut?
– Först gör vi en analys över vilka vi tror ska bo där och vilka behov som finns utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Vi tittar på om det finns sociala problem att lösa och hur ekonomin ser ut för dem som ska flytta in. Vi tänker också i dagsflöden, hur man rör sig över dygnet och försöker skapa mervärden både för de som bor och de som bara passerar förbi. Det ska vara tryggt och så intressant att man vill ta vägen om huset. Gröna ytor är viktiga för oss.
Delningsfilosofi är en röd tråd i dina projekt. Cyklar, verktyg, utrymmen, inspelningsstudio är några saker de boende kan låna. Hur kan delningstanken utvecklas?
– Jag tror inte att man kan dela allt. Det är ju inte vardagscykeln som går att låna utan transport- och taxicyklar. I Iggy-huset har vi till exempel en inspelningsstudio eftersom det har legat många replokaler i området. Vad som delas beror också på platsen. Vi skulle inte bygga en bastu nära Kallbadhuset, men på Sorgenfri är det intressant.
Den ekologiska och ekonomiska situationen har nog gjort oss mer öppna för att dela saker. Hittills har det inte varit något som inte fungerat att dela, men det är viktigt att analysera vad som redan finns i området.
Hur ser ditt drömprojekt ut?
– Jag skulle gärna få möjlighet att bygga på båda sidorna av en gata, att få två kvarter att hänga ihop med sina innergårdar och gatumiljö. Jag tycker att det är hur husens är bottenvåning gestaltas som visar hur mycket man bryr sig om sin stad. Det skulle vara intressant att få skapa en helhet.
Hur är det att verka i Malmö?
– Jag bor här och älskar Malmö och det ger mig möjlighet att göra vardagsanalyser av staden och av vilka behov som finns och hur man kan lösa dem. Behoven ser olika ut i olika delar av staden och det är kanske bra att stadsdelarna har olika karaktär.

Intervju: Lotta Satz

Skönhetsrådets pris 2022

SKÖNHETSRÅDET – SKÖNHETENS MÅNGA ANSIKTEN I STADEN

06 NOV 2022 / 14.30 – 17.00

SEMINARIUM

Form Design Center PLAN 3 (Länk till inbjudan)

Skönhetsrådet bjuder in till prisutdelning och samtal om skönhetens många ansikten i staden.

Bild : Jeanette Gostomski/Mid journey

Dags för Skönhetsrådet att dela ut sitt årliga pris! Syftet med priset är att lyfta fram och sprida kännedom om insatser som gjort och gör staden Malmö vackrare och mer intressant.

I samband med årets prisutdelning hålls ett samtal utifrån rådets själva livsnerv. För vad menas egentligen med skönhet i våra stadsmiljöer? Handlar det enbart om viss estetik? Om framåt- kontra tillbakablickande stilar? Om hur enskilda byggnader ser ut? Eller ryms fler aspekter i begreppet? Vad är viktigast för att vi ska uppleva en stad som vacker? 

Under kvällen bjuds på något att dricka med lite tilltugg.

PROGRAM

14.30
Finissage för Form/Design Centers utställning I egen regi, plan 2. Utställningen visas av arkitekten David Ottosson, initiativtagare och curator.

15.15
Skönhetsrådets pris för år 2022 delas ut. Prisutdelare är Bo Mårtensson, Skönhetsrådets ordförande.

15.30
Samtal kring ”Skönhetens många ansikten i staden”.

  • Per-Johan Dahl, arkitekt och docent, institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH
  • Johan Pitura, Kjellander Sjöberg Arkitekter, Malmö
  • Gunilla Kronvall, Atelier 01 Arkitektur, Malmö
  • Cord Siegel, Siegel Architecture, Malmö

Samtalet leds av Ingrid Sommar och Jeanette Gostomski från Skönhetsrådet.

SKÖNHETSRÅDET I MALMÖ

Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som genom diskussion, utredningar, publikationer och utmärkelser verkar för ett vackert och hållbart Malmö. Ändamålet är att väcka och vidmakthålla förståelsen för estetiska värden, kulturmiljöer och miljömässiga möjligheter inom Malmö stad, samt verka för att detta vederbörligen beaktas i såväl allmän som enskild verksamhet.

Paneldiskussion i samband med prisutdelningen 2021-11-17

Onsdagen den 17 november genomförde Skönhetsrådet ett offentligt evenemang på Form/Design Center med utdelning av 2020 och 2021 års priser. Efter utdelningsceremonierna genomfördes ett estradsamtal kring ”Bilden av Malmö”.

Debatten leddes av Ingrid Sommar. Vi bordet på bilden sitter från vänster Finn Williams, ny stadsarkitekt i Malmö, Maria G Francke, kulturjournalist vid Sydsvenska Dagbladet, Martin Persson, producent vid Anagram, Anna Heide, Fastighets AB Trianon samt Niles de Bruin, White arkitekter.

Det blev, för att citera Anna Heide på Facebook, en böljande och livlig diskussion, men gemensamt var kärleken till Malmö.  TV-serien ”Den tunna blå linjen” och hur den speglar Malmös skönhet och svärta blev en viktig ingrediens samtalet.

Stadsarkitekt Finn Williams, nyrekryterad från London, gav i sitt avslutande inlägg en eloge till Malmö och till Skönhetsrådet. Jag är stolt, sade han, över att bo och verka i Malmö, där stadens Skönhetsråd väljer att ge sitt årliga pris till en TV-produktion, ”Den tunna blå linjen”.

Skönhetsrådets pris för 2021 går till Den tunna blå linjen.

2021 års pris tilldelas TV-serien Den tunna blå linjen. Mottagare: Produktionsbolaget Anagram (producent Martin Persson).

Motivering. Polisserien “Den tunna blå linjen” har satt fokus på Malmö som inget annat tv-drama. Den visar både stadens skönhet och dess svärta. Vackra bilder över vattnet varvas med scener från den tunga kriminaliteten som sätter skräck i bostadsområden och polisernas eget privatliv. I ”Den tunna blå linjen” visas stora delar av Malmö. Det återspeglas i det engagemang som Malmöbor och andra visat serien, dess karaktärer och upphovspersoner. Tv-serien lämnar efter sig många känslor för Malmö. Stolthet och nyfikenhet är två av dem.

Skönhetsrådets ordförande Bo Mårtensson blåser en saxofonfanfar för Martin Persson, Anagram i samband med prsiutdelningen. Bilden mellan herrarna kommer från TV-produktionen.                                          Foto: Emma Krantz

Skönhetsrådets pris för 2020 går till Konsthallstorget

2020 års pris tilldelas: Konsthallstorget i Malmö. Mottagare: Malmö stad (Anna Bertilson förvaltningsdirektör vid fastighets- och gatukontoret) och White arkitekter (arkitekt Niels de Bruin)

Motivering: Konsthallstorget har blivit en inbjudande mötesplats och ett tilltalande blickfång. Malmö har fått ett nytt attraktivt stadsrum med ett eget liv och en tydlig identitet. Torgets generösa golv, spelande fontäner, sparsmakade möblering och vindlande skulpturgrupp lockar till lek, skate och stilla stunder samtidigt som det berikar flödet till och från Triangeln och Citytunneln. Torget har en välgörande rymd, knyter samman angränsande stadsrum och målpunkter och förskönar Malmös stadsbild.

Skönhetsrådets pris för 2019 går till Millennieskogen

Skönhetsrådets pris för 2019 kungjordes och överlämnades vid ett allmänt seminarium på Form/Design Center 2019-11-12. Drygt 50 personer deltog.

Motiveringen var följande:

Millennieskogen strama, rika och levande arkitektur med geometriska häckar, ovala stenmurar och öppna ängar utgör basen för en ny grön mötesplats i Malmös ytterområde. Ett rikt trädsortiment blickar ut över världens mångfald samtidigt som Himmelsrummet är en referens till ett annat älskat parkrum i staden, ”Tallriken” i Pildammsparken. Denna spännvidd i uttryck och associationer utgör bara början på Millennieskogens kommande förankring och stora betydelse för Malmöborna samtidigt som den är ett av vår tids viktigaste bidrag till landets landskapsarkitekturhistoria.

Fotograf Emma Krantz

Priset – diplom och medalj – mottogs av företrädare för Malmö stad (Andreas Schönström, Camilla Andersson och Magnus Svensson) och för Sydväst arkitektur och landskap (Per Andersson).

Malmö stad har skrivit om priset på sin hemsida.

Här finns presentation av området på Sydväst arkitektur och landskaps hemsida

Per Andersson berättar om planeringen av Lindängelund och Millennieskogen                          Fotograf Emma Krantz

Skönhetsrådets pris 2018 – tema ”Stadens estetik”Skönhetsrådet lyfter fram: ”Stadens estetik”

Ett öppet samtal på Form Design Center den 13 december 2018.

 Städer bedöms på många sätt – för sin livskvalitet, som turistmål, som varumärke eller för sin skönhets skull. Alla är de olika aspekter av begreppet Stadens estetik. Många är också kallade att diskutera ämnet – som vackert eller fult, som stadens struktur, som dess arkitektur eller som dess detaljer och skala.

Malmö är en stad där ämnet har haft bäring på senare års förändringsprocess och där diskussionen är både aktuell och betydelsefull.

Program 2018-12-13 på Form Design Center

 17.00             Introduktion ”Stadens estetik” av Erland Ullstad, Skönhetsrådets ordförande.

17.05             Skönhetsrådets utmärkelse för 2018. Prisutdelning under ledning av Gunnar          Ericson, Skönhetsrådet. Vinnaren presenterar sitt projekt!

17.20             Inledande talare med korta personliga inlägg:

  • Carola Wingren professor i Landskapsarkitektur, Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Gunilla Svensson, arkitekt SAR/MSA, Gunilla Svensson Arkitektkontor AB
  • Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt, Malmö stad
  • Magnus Skiöld, styrelseordförande Midroc Property AB

Därefter diskussion under ledning av Erland Ullstad samt frågestund med mötesdeltagarna

  1. 00 Frågestunden avslutas

Varmt välkomna!

SKÖNHETSRÅDET I MALMÖ

Information: erland.ullstad@gmail.com

Skönhetsrådet i Malmö i samarbete med Form Design Center