månadsarkiv: maj 2023

Malmös senaste staty

Från Malmö stads hemsida:

Den 14 maj 2023 invigdes skulpturen ”Elma Danielsson agiterar”. Skulpturen gestaltar Elma Danielsson – journalisten, läraren, politikern och kvinnorättskämpen som blev en pionjär inom den svenska arbetarrörelsen. Skulpturen, som är gjord av konstnären Linnéa Carlsson är den första av en namngiven kvinna i Malmö. 

En stadsvandring i Rörsjöstaden med Henrik Johannesson

Fram till början av 1800-talet var Malmö (dvs gamla staden innanför kanalen) en ”befäst stad”, omgiven av murar, vallar och och sumpmarkerna Östra och Västra Rörsjön. Kung Gustav IV Adolf bestämde, med all rätt och i tidens anda, att befästningarna var omoderna och därför skulle rivas så att staden kunde växa söderut. Samtidigt grävdes kanalen utmed Drottninggatan för att dränera sumpmarken och området förbereddes för exploatering. Men tiderna var osäkra efter Napoleonkrigen och Malmös tillväxt vände rejält nedåt efter en bankkrasch 1817. Den förberedda marken låg öde i väntan på bättre tider.
Först omkring 1870 kom de första stadsplaneförslagen, starkt påverkade av Napoleon III och Baron Haussmans hårdhänta men framgångsrika omvandling av Paris. Esplanader och boulevarder blev högsta mode i stadsplanering.
Rörsjömarken utgjordes av så kallade ”donationsjordar”. Sådana fick egentligen endast nyttjas för offentliga byggnader för det allmännas bästa, inte för bostadsbebyggelse. Tolkningen av detta gjordes generöst: bostadskvarteren hamnade på södra sidan mot Föreningsgatan medan skola, brandstation, länsstyrelse, idrottsplats, kyrka, tingsrätt, Industriverken, Dahlgrenska stiftelsen och Rörsjöparken placerades mot norr längs med Drottninggatan.

Det vi idag kallar Rörsjöstaden är området mellan Amiralsgatan i väst och Värnhemstorget i öster, Drottninggatan i norr och Föreningsgatan i söder. Boulevarden från väst till öst är en kilometer lång och avbryts på mitten av Paulikyrkan medan avståndet mellan kanalen och Föreningsgatan är cirka 350 meter.
De första färdiga byggnaderna var Latinskolan i kv Eva1879 (Axel Kumlien) och St Pauli kyrka 1882 (Emil Langlet). På foton från den tiden ser man att gatunätet lagts ut ända fram till Värnhemstorget och att alléernas späda lindar har rotat sig. Mellan gatorna ligger kvarteren ännu som öde avgrusade planer.
Trettio år senare är alla bostadskvarteren fram till kyrkan undan för undan bebyggda och även en del av de ”allmänna” kvarteren mot Drottninggatan. Några Exempel: Brandstationen i kv Eva 1893 (Alfred Arwidius), Tekniska Skolan i kv Hilma 1894 (John Smedberg) , Oxie och Skytts härads tingshus i kv Ruth 1902 (Theodor Wåhlin). Kvarteren Karin och Nora utgör ännu Rörsjöns idrottsplats, viktig inte minst för alla skolor i närheten. Bostadskvarteren Judith, Lea, Maria och Olga exploateras hårt av enskilda byggherrar med hjälp av mer eller mindre namnkunniga arkitekter, t ex Alfred Arwidius, Harald Boklund och Oscar Hägg. Hägg var populär hos byggherrarna, säkert på grund av sin eleganta jugendarkitektur som han lärt sig i Berlin men nog också för att han att var bra på att pressa in så mycket uthyrningsbar yta som möjligt i varje uppdrag.

Text: Henrik Johanesson
Bild: Mats Olsson

En vandring  i Sigurd Lewerentz fotspår

Östra kyrkogården i Malmö. Foto: Gunnar Ericson

Söndagen 4 juni klockan 14.00 till cirka 15.30. Samling vid entrén mot Sallerupsvägen 151 (nära busshållplats nr 6)

Det är Skönhetsrådets Göran Rosberg och Henrik Johannesson som guidar dig. Medtag gärna kaffe och tilltugg. Vi har för avsikt att göra en kortare paus under vandringen.

Länk till Facebook Evenemang.

Sigurd Lewerentz var Idéskapare till Östra kyrkogården och en av Sveriges internationellt sett mest framgångsrika arkitekter. Kyrkogården firade 100 år för några år sedan och är fortfarande av stort intresse för alla med intresse för landskapsplanering och arkitektur.
Lewerentz startade 1914 med att vinna tävlingen om Östra kyrkogården med bidraget Ås och avslutade sitt arbete 1969 i en ålder av 80 år med Blomsterkiosken. Lewerentz var också en av de tre arkitekter som ritade Stadsteatern i Malmö, numera Malmö opera.

Sigurd Lewerentz.

Läs mer om utställningen på Skissernas museum i Lund

I Sverige i övrigt är hans mest betydelsefulla arbete tillkomsten av Skogskyrkogården i Stockholm samt S:t Peterskyrkan i Klippan. Lewerentz ligger begravd på Östra kyrkogården.

Nu är det dags att nominera till Skönhetsrådets årliga pris

Skönhetsrådet i Malmö delar årligen ut ”Skönhetsrådets pris”.

Syftet med priset är att lyfta fram och sprida kännedom om insatser som gjort och gör staden Malmö vackrare och mer intressant – insatser i form av kreativa skapelser, god gestaltning, insiktsfull planering, enträget arbete, nyskapande idéer.

Priset ska avse aktuella insatser. Dit räknas också åtgärder för att underhålla och utveckla tidigare skapelser.

Priset tilldelas person(er), företag eller organisation(er).

Priset utgörs av ett diplom utformat av Skönhetsrådets framlidne medlem Knut Grane och den ära som därav följer.

Senast den 31 maj kan medlemmar och allmänheten lämna förslag på årets pristagare – till styrelsen eller till en av styrelsen utsedd arbetsgrupp.

Nomineringar skickas till: agnetahammer@gmail.com

Senast den 15 augusti ska styrelsen – eller den särskilda arbetsgruppen – ha nominerat tre finalister, med korta motiveringar. Vilka finalisterna är hålls om möjligt hemligt, men meddelas snarast samtliga medlemmar

Senast den 15 september genomförs ett medlemsmöte där pristagaren utses. Det ska gå minst tre veckor mellan B och C.

Medlem som inte kan medverka på C kan lämna fullmakt till styrelsen. Av fullmakten ska framgå vilket av de tre nominerade förslagen som fullmaktsgivaren vill se som vinnare. Övriga förslag ska inte rangordnas.

Senast den 30 november genomförs en prisutdelningsceremoni i samband med ett av Skönhetsrådets offentliga evenemang.

Statuter beslutade vid årsmötet 2022-04-26