Författararkiv: admin

Stadsvandring genom Varvsstaden

I härligt sommarväder genomförde Skönhetsrådet en stadsvandring lördagen den 5 juni. Efter ett inledningsanförande av vandringens ciceron Göran Rosberg utanför Malmö C gick vi mot nordväst, genom Varvsstaden upp till Stapelbäddsparken. Vi, 20 personer, besåg och begrundade byggnader, parker, stråk mm.

Vi planerar nästa stadsvandring, även den öppen för alla intresserade, till i början av september.

Göran Rosberg inleder vid Malmö C

 

 

 

I Varvsstaden

 

 

 

 

 

 

 

Konstverken på Lernacken förfaller

Skönhetsrådet har idag skickat ett brev till Malmö stad med följande lydelse.

Vi vill påtala att Olafur Eliassons båda konstverk på Lernacken verkar förfalla.  Särskilt gäller det  – och i accelererande takt – ”Ljuspaviljong” på norra sidan av Öresundsbrons fäste.

Vi hoppas att Malmö stad snarast återställer verken och samtidigt sätter upp informationstavlor med bl.a. konstnärens namn.

Kronprinsen

Kronprinsen Malmö. Stadsbyggnadsnämnden i Malmö beslutade vid sammanträde 2021-03-25 att medge att byggnadens översta våning, där restaurang Översten tidigare låg, byggs om till bostäder. Skönhetsrådet tycker att förslaget var dåligt och skickade inför sammanträdet en skrivelse till nämnden där vi bl.a. påpekade hur viktigt det är att Malmöborna får tillgång till utsikt från de högsta husen i staden. Men vi fick inget gehör. Se skrivelsen.

Studiebesök i Millennieskogen, Malmö

Magnus Svensson på huk mellan deltagarna.

Studiebesöket i Millennieskogen är nu genomfört, onsdagen den 9 september. Trots pandemi och ett envist regnande hela eftermiddagen samlades en intresserad skara på vid Katrintorp kl 17.30. Då regnade det fortfarande, men efterhand som vi trängde djupare in i skogen, lättade molnen och solen lyste över oss alla.

Landskapsarkitekt Magnus Svensson som guidade oss och berättade, inte minst om träd och natur, har varit och är djupt delaktig i områdets tillblivelse och utveckling. Först på ansvarigt arkitektkontor, nu på Malmö stad.

Millennieskogen fick Skönhetsrådets pris 2019.

Besök Millenieskogen 9/9 2020

Skönhetsrådet granskar:
MILLENNIESKOGEN, LINDÄNGELUND
Inbjudan till guidad tur

 

SKÖNHETSRÅDET I MALMÖ bjuder in till en rundvandring i Millennieskogen som 2019 fick Skönhetsrådets årliga pris.

Onsdagen den 9:e september kl 17.30 2020. Samling på parkeringsplatsen till Katrinetorps gård. Ta gärna med en picknickkorg.

Magnus Svensson, landskapsarkitekt i Malmö stad och en av arkitekterna bakom utformningen, guidar oss runt i den rofyllda parken som präglas av kontrasten mellan det strikta och fria. Inbjudan riktar sig till den intresserade allmänheten. Parken är stor så vi kan lätt hålla respektfullt inbördes avstånd.

För eventuella frågor kontakta föreningens ordförande Bo Mårtensson (bo@reformatorn.se) Reservera gärna också tid i mitten av november då 2020 års pris delas ut på Form/Design Center. Mer information om detta kommer.

Skönhetsrådets prismotivering: Millennieskogen strama, rika och levande arkitektur med geometriska häckar, ovala stenmurar och öppna ängar utgör basen för en ny grön mötesplats i Malmös ytterområde. Ett rikt trädsortiment blickar ut över världens mångfald samtidigt som Himmelsrummet är en referens till ett annat älskat parkrum i staden, ”Tallriken” i Pildammsparken. Denna spännvidd i uttryck och associationer utgör bara början på Millennieskogens kommande förankring och stora betydelse för Malmöborna samtidigt som den är ett av vår tids viktigaste bidrag till landets landskapsarkitekturhistoria.

Skönhetsrådets pris för 2019 går till Millennieskogen

Skönhetsrådets pris för 2019 kungjordes och överlämnades vid ett allmänt seminarium på Form/Design Center 2019-11-12. Drygt 50 personer deltog.

Motiveringen var följande:

Millennieskogen strama, rika och levande arkitektur med geometriska häckar, ovala stenmurar och öppna ängar utgör basen för en ny grön mötesplats i Malmös ytterområde. Ett rikt trädsortiment blickar ut över världens mångfald samtidigt som Himmelsrummet är en referens till ett annat älskat parkrum i staden, ”Tallriken” i Pildammsparken. Denna spännvidd i uttryck och associationer utgör bara början på Millennieskogens kommande förankring och stora betydelse för Malmöborna samtidigt som den är ett av vår tids viktigaste bidrag till landets landskapsarkitekturhistoria.

Fotograf Emma Krantz

Priset – diplom och medalj – mottogs av företrädare för Malmö stad (Andreas Schönström, Camilla Andersson och Magnus Svensson) och för Sydväst arkitektur och landskap (Per Andersson).

Malmö stad har skrivit om priset på sin hemsida.

Här finns presentation av området på Sydväst arkitektur och landskaps hemsida

Per Andersson berättar om planeringen av Lindängelund och Millennieskogen                          Fotograf Emma Krantz

Skönhetsrådets stora pris år 2019

Vik dagen!

Skönhetsrådet i Malmö delar årligen ut ”Skönhetsrådets stora pris”. Syftet är att lyfta fram och sprida kännedom om goda insatser som gjort Malmö skönare, vackrare och mer intressant. Priset tilldelas person(er), företag eller organisation(er).

Tidpunkt och plats för årets prisutdelning:

Tisdagen 19 november på Form Design Center kl 17.30 – 19.30

Preliminärt program:

17.30   Samling och mingel

17.50   Skönhetsrådet hälsar välkomna

17.55   Prisutdelning

18.00   Pristagare berättar om det vinnande projeketet

18.20   Tre inbjudna gäster reflekterar kort på tema givet av årets pris

18.40   Samtal kring inläggen med gäster och publik

19.20   Avslut och tack

 

All intresserad allmänhet hälsas välkomna!

Ingen anmälan

 

 

Skönhetrådet synar: ROSENGÅRDSSTRÅKET

Lördag 28 september kl 13.00:

Inbjudan till all intresserad allmänhet att delta i en guidad cykeltur med nedslag utefter vägen mellan Möllevångstorget och Vänskapsparken i Rosengård.

Möllevångstorget är en av Malmös viktiga mötesplatser. Därifrån via Ystadgatan löper en utvecklingsbar länk till Rosengårds centrum med bl a Bokaler och skulpturpark.

Utefter vägen kommer vi att besöka flera intressanta punkter; parker, nedlagda industrier, hangar, Norra Grängesbergsgatan, en nyinvigd järnvägsstation mm.

Stråkets planering, utbud och gestaltning är en avgörande fråga för att hela och binda samman Malmö.

Program :

13.00                                                                                                                                                   *Samling med cykel (!!) på Möllevångstorget, hörnan Ystadgatan/Claesgatan.
Introduktion: Bo Mårtensson ordförande i Skönhetsrådet.
Guide: Gunnar Ericson

13.15 ca                                                                                                                                *Enskifteshagen, samlande lekplats och stadsodling.
Guide: Ann-Sofi Högborg

*Hangaren, spektakulär gatukonsthall.
Guide: Pärra Andreasson från Ateljé Gatukonstoret

*Norra Grängesbergsgatan, Malmös 24:7-handel och nattliv.
Guide: Representant från NGBG-föreningen

14.15 ca                                                                                                                                                *Rosengårds station, Malmöpendeln har blivit verklighet.
Guide: Conny Ragnarp från Fastighets- och gatukontoret

15.00                                                                                                                                                      *Avslut i Vänskapsparken med möjlighet att delta i                                                                  invigningen av ” Barnens skulpturpark”!       

Rosengårdsbarnens tre första permanenta konstverk premiärvisas och en glad och festlig invigning utlovas!
På plats: Ann-Marie Erixon, projektledare från Drömmarnas hus liksom de konstnärer som varit barnens vägledare i konstens värld.
Arrangörer: Kulturförvaltningen och Fastighets- och gatukontoret.

Ingen föranmälan, varmt välkomna!
Skönhetsrådet i Malmö.

Mer info: gunnar.ericson@gmail.com, ann-sofi@svenskalandskap.se

Skönhetsrådets pris 2018 – tema ”Stadens estetik”Skönhetsrådet lyfter fram: ”Stadens estetik”

Ett öppet samtal på Form Design Center den 13 december 2018.

 Städer bedöms på många sätt – för sin livskvalitet, som turistmål, som varumärke eller för sin skönhets skull. Alla är de olika aspekter av begreppet Stadens estetik. Många är också kallade att diskutera ämnet – som vackert eller fult, som stadens struktur, som dess arkitektur eller som dess detaljer och skala.

Malmö är en stad där ämnet har haft bäring på senare års förändringsprocess och där diskussionen är både aktuell och betydelsefull.

Program 2018-12-13 på Form Design Center

 17.00             Introduktion ”Stadens estetik” av Erland Ullstad, Skönhetsrådets ordförande.

17.05             Skönhetsrådets utmärkelse för 2018. Prisutdelning under ledning av Gunnar          Ericson, Skönhetsrådet. Vinnaren presenterar sitt projekt!

17.20             Inledande talare med korta personliga inlägg:

  • Carola Wingren professor i Landskapsarkitektur, Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Gunilla Svensson, arkitekt SAR/MSA, Gunilla Svensson Arkitektkontor AB
  • Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt, Malmö stad
  • Magnus Skiöld, styrelseordförande Midroc Property AB

Därefter diskussion under ledning av Erland Ullstad samt frågestund med mötesdeltagarna

  1. 00 Frågestunden avslutas

Varmt välkomna!

SKÖNHETSRÅDET I MALMÖ

Information: erland.ullstad@gmail.com

Skönhetsrådet i Malmö i samarbete med Form Design Center

Sköhetsrådet guidar: ”Stadsrum och kyrkorum i Malmö City”

Onsdag 2018-05-30 kl 17.30

Skönhetsrådet bjuder in till stadsvandring genom centrala Malmö.

Fokus kommer att ligga på några av Malmös viktigaste offentliga rum och byggnader: S:t Johannesplan, Konsthallen, Davidshallstorg, Gamla begravningsplatsen och Sjömanskyrkan.

Särskilt fokus läggs dessutom på en av dess arkitekter: Klas Anselm (Konsthallen och Sjömanskyrkan)

Johanneskyrkan och Sjömanskyrkan har båda hamnat i stadens flöde; vilka utmaningar och möjligheter ger detta?

Program onsdagen den 30 maj – vandring mellan Johanneskyrkan och Sjömansgården

17.30 – Samling vid Johanneskyrkan, på kyrkotrappan.

– Samspelet mellan en av Sveriges viktigaste jugendkyrkor och ett nydesignat torg

– Konsthallen – prisbelönt tidlös modernism av Klas Anselm

– Davidhallstorg – parkeringsplats med omgivande nyklassisk arkitektur. Ska det vara så?

– Gamla begravningsplatsen – numera också en av Malmös viktigaste parker

– Sjömanskyrkan – från lite i skymundan till nytt landmärke framför Malmö Live och med en mästerlig interiör av Klas Anselm

19.30 – Avslut i Sjömanskyrkan efter gemensam frågestund

Guider:       Skönhetsrådet: Ann-Sofi Högborg, Carin Bunte och Henrik Johannesson – om stadsrum och Klas Anselm

Svenska Kyrkan: Håkan Wilhelmsson – om kyrkor och kyrkorum

 

Varmt välkomna!

Skönhetsrådet synar: ”Stortorget”

Alla intresserade bjuds in till torgvandring och öppet samtal på Form Design Center den 14 mars!

Stortorget är Malmös största, äldsta och mest historiska torg. Stortorgets gestaltning är en viktig fråga (bokstavligt och bildligt) för ett samtal om Malmös stadsrum. Malmö förändras och frågan är om dess torg bör göra detsamma?

Program onsdagen den 14 mars:

16.45        Torgvandring. Samling vid Kungen på Stortorget.

17.30        Samtal om torget på Form Design center

Samtalsledare: Erland Ullstad, Skönhetsrådet

Inbjudna:

  • Olof Martinsson, stadsantikvarie
  • Per Anderson, landskapsarkitekt Sydväst AB Malmö
  • Monika Gora, konstnär och landskapsarkitekt, Gora Art and Landscape
  • Per Jonsson, hotelldirektör Rica hotell

De inbjudna inleder med korta personliga inlägg, därefter öppet samtal.

19.00        Frågestund avslutad!

Varmt välkomna!

S K Ö N H E T S R Å D E T  I  M A L M Ö

Information: erland.ullstad@gmail.com

Skönhetsrådet i Malmö i samarbete med Form Design Center

Kvällens mingelvärd: Malmö Citysamverkan