Konstverk på Lernacken förfaller

Delar av Olafur Eliassons verk Ljuspaviljong – i uruselt skick våren 2021

I samband  med att den fasta Öresundsförbindelsen etablerades, placerades två konstverk av Olafur Eliasson på Lernacken. Verken är i dåligt skick. Vi beslöt därför att skriva till kommunen:

Vi vill påtala att Olafur Eliassons båda konstverk på Lernacken verkar förfalla.  Särskilt gäller det  – och i accelererande takt – ”Ljuspaviljong” på norra sidan av Öresundbrons fäste.

Vi hoppas att Malmö stad snarast återställer verken och samtidigt sätter upp informationstavlor med bl.a. konstnärens namn.

Skönhetsrådet i Malmö  2021-04-26

Fastighets- och gatukontoret har svarat att man är väl medvetet om problemet och att verken kommer att rustas upp,  senast under 2022.

 

 

Bo Mårtensson ordförande                                           Jeanette Gostomski  medlem
0705514225    bo@reformatorn.se                               jeanette@spacebyjeanette.se
Köpenhamnvägen 106
21771 Malmö