Välkommen

Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som verkar för ett vackert och hållbart Malmö. Läs mer om vår inriktning och arbetsformer här.

Kommande offentliga aktiviteter

Studiebesök i Millennieskogen. Denna park fick Skönhetsrådets pris år 2019. Kolla här.
Senareläggs (från onsdag 27 maj) till ett senare datum år 2020.

Kommande medlemsaktiviteter

Det planerade årsmötet den 23 mars har skjutits upp. Det beror på Corona naturligtvis.
Nytt preliminärt datum: Tisdag 25 augusti

Kommande styrelsemöte

Torsdag 4 juni kl 10. Kallbadhusets servering, Ribersborg.