Välkommen

Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som verkar för ett vackert och hållbart Malmö. Läs mer om vår inriktning och arbetsformer här.

OFFENTLIGA AKTIVITETER

Inbjudan till stadsvandring. Alla är välkomna.

Lördagen den 5 juni kl 14.00  till ca 15.30.

Samling vid Malmö C, den glasade delen, västra ingången mot Neptunigatan.

Göran Rosberg leder vandringen.  Vi vandrar in i områdena Dockan och Västra Hamnen.

Kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs.

Frågor? Kontakta Bo Mårtensson bo@reformatorn.se 0705-514225

MEDLEMSAKTIVITETER

Vi genomför vårt nästa digitala medlemsmöte via Zoom tisdagen den 18 maj kl 17.30. Då ska vi i första hand gå igenom och diskutera inkomna förslag på mottagare av Skönhetsrådets pris. Inbjudan med länk skickas ut till medlemmarna en vecka i förväg

Föreningens årsmöte är senarelagt till tisdagen den 31 augusti kl 17.00.

STYRELSEN

Nästa sammanträde: Tisdag 25 maj kl 10. Zoom. Inbjudan med länk skickas ut senast en halv timme före mötet.