Välkommen

Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som verkar för ett vackert och hållbart Malmö. Läs mer om vår inriktning och arbetsformer här.

OFFENTLIGA AKTIVITETER

Utdelningen av Skönhetsrådets pris för 2020 har flyttats från november 2020 till november 2021 och samordnas då med utdelningen av 2021 års pris.

Under våren kommer vi att genomföra en stadsvandring under ledning av Göran Rosberg. Vi återkommer när pandemin börjar släppa sitt grepp.

MEDLEMSAKTIVITETER

Under våren hoppas vi kunna genomföra två medlemsmöten. Ett där vi fokuserar på begreppet skönhet och på föreningens syfte och ett där Monica Gora berättar om sin verksamhet. Kanske samordnas något av dessa möten med föreningens årsmöte.

STYRELSEN

Nästa sammanträde: Tisdag 2 februari kl 10. Digitalt.