Välkommen

Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som verkar för ett vackert och hållbart Malmö. Läs mer om vår inriktning och arbetsformer här.

OFFENTLIGA AKTIVITETER

Offentligt möte med utdelning av Skönhetsrådets årliga pris. Onsdagen den 18 november, på Form/Design Center kl 17.30. Programplanering pågår.

Studiebesöket i Millennieskogen genomfördes den 9 september, se Inlägg

MEDLEMSAKTIVITETER

Det senarelagda årsmötet är nu genomfört. Namnen på personerna i den nya styrelsen finns här. Tack till Ann-Sofi Högborg som avsagt sig omval. Nya stadgar antogs. De tydliggör förutsättningarna för medlemskap. Mötet beslutade  vad/vem som ska belönas med Skönhetsrådets pris år 2020. Detta kungörs i samband med prisutdelningen i mitten av november.

STYRELSEN

Måndag 21 september kl 10-12 hos Henrik.