Välkommen

Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som verkar för ett vackert och hållbart Malmö. Läs mer om vår inriktning och arbetsformer här.

OFFENTLIGA AKTIVITETER

Utdelningen av Skönhetsrådets pris för 2020 har flyttats från november 2020 till november 2021 och samordnas då med utdelningen av 2021 års pris.

Under våren kommer vi att genomföra en stadsvandring under ledning av Göran Rosberg. Vi återkommer när pandemin börjar släppa sitt grepp.

MEDLEMSAKTIVITETER

Vi hade hoppats vi kunna genomföra två medlemsmöten under våren. Ett där vi fokuserar på begreppet skönhet och på föreningens syfte och ett där Monica Gora berättar om sin verksamhet. Men som pandemiläget ser ut nu är det nog tryggast att vänta med dessa inomhusaktiviteter till hösten.

Föreningens årsmöte är också senarelagt och kommer att genomföras tisdagen den 31 augusti kl 17.00.

STYRELSEN

Nästa sammanträde: Tisdag 16 mars kl 10. Digitalt.