Välkommen

Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som verkar för ett vackert och hållbart Malmö. Läs mer om vår inriktning och arbetsformer här.

OFFENTLIGA AKTIVITETER

Utdelningen av Skönhetsrådets pris för 2020 har flyttats från november 2020 till november 2021 och samordnas då med utdelningen av 2021 års pris.

Lördagen den 8 maj kl 14 genomför vi en stadsvandring i Västra hamnen mm under ledning av Göran Rosberg. Samling i Malmö C. Vi återkommer med detaljer.

MEDLEMSAKTIVITETER

Vi provar med ett digitalt medlemsmöte via Zoom tisdagen den 13 april kl 17.30. Bo Mårtensson reflekterar kring ”Torg och konst, förändring och beständighet – med Malmö i fokus”. Inbjudan med länk skickas ut till medlemmarna en vecka i förväg

Föreningens årsmöte är senarelagt till tisdagen den 31 augusti kl 17.00.

STYRELSEN

Nästa sammanträde: Tisdag 20 april kl 10. Digitalt.