#15 Till minne av svensk filmhistoria

Skulpturen Filmen 100 år av Christer Boarding, invigdes 1996 på plats till minne av denna filmhändelse. 
Foto: Cecilia Hansson

1896 visas det film för första gången inför publik i Sverige. De rörliga bilderna visades på den Nordiska industri- och slöjdutställningen i nuvarande Pilstorpsparken.Samtidigt avtäcktes Karl X Gustav-statyn på Stortorget, vilket blev en mycket större nyhet!
2021 visades några av dessa filmer i Pilstorpsparken där nyfikna, inklusive jag själv, fick en magisk upplevelse på samma plats 125 år senare.

Cecilia Hansson