#23 Pienza – en symbol för hopp

Pienza” av Staffan Nihlén sattes upp 1992 i
Raoul Wallenbergs park Foto: Gunnar Ericson

Raoul Wallenbergs park fick sin starka symboliska innebörd tack vare Staffan Nihléns gestaltning. 
Resta stenskivor formar parkens entré och leder oss mot en rosaskimrande marmorskulptur. Den reser sig som en låga ur en mörk botten av svart granit och speglande vatten. Den symboliserar det hopp som Wallenbergs gärning tände för många judar. 

Gunnar Ericson