#14 Mötesplats Skulptur eller Fontän?

Vattentrappa” av Birre Skoglund 1991 – Fontän i granit och betong på Nydala torg. Foto: Jeanette Wester

Fontäner hade ursprungligen en ren praktisk uppgift, de skulle tillhandahålla dricks- och bruksvatten för allmänheten. Vattenpumpar och dricksvattenfontäner är kända sedan antiken.
Fontäner med rent dekorativ funktion anses ha introducerats av romarna. De var ofta ett centralt inslag i romerska villors trädgårdar. Historiskt dekorerade man fontäner med skulpturer. Med hjälp av vattnet förstärks här skulpturen. På vinterhalvåret går det att sitta på trapporna likt en mötesplats mitt på Nydala torg.

Jeanette Wester