Så här blev Skönhetsrådets nya styrelse

Vid föreningens årsmöte den 10 april valdes Agneta Hammer om som ordförande för Skönhetsrådet i Malmö.

Dessutom valdes ledamöterna Birgitta Ramdell Stamming, sekreterare, Hans Tengryd, kassör, Henrik Johannesson, Ann-Sofi Högborg, Jeanette Wester och Lotta Satz.

Till revisor respektive revisorssuppleant utsågs Kjell Aage Nilsson och Ingrid Sommar.

Valberedning: Bo Mårtensson och Janet Gustavsson.