#10 Länken som binder ihop staden

Foto: Emma Krantz
De konklippta tujorna står som parad.

En kilometer av parallellt universum inbäddat i varierande grönska för dem som vill gå stråket som binder ihop Slottsstaden med Centrum längs med Regementsgatan. Från Stadsbiblioteket bakom Sagolekplatsen, kantat av lyktstolpar i gjutjärn, anar man att stråket funnits i generationer. Och att stegen som tagits där är långt flera än tujornas barr och bokens alla löv tillsammans.
Emma Krantz
Fotograf/Bildkonstnär
www.emmakrantz.se