#2 Kunskapens hus kännetecknar Malmö

Foto: Emil Billbäck
Framtidstro under mer än 100 år.

Byggnaden, som ligger majestätiskt med huvudfasaden mot Fersens väg, mellan Regementsgatan och Banérsgatan, ritades av arkitekt John Smedberg och invigdes 1908. John Smedberg var en av Malmös mest betydande arkitekter vid förra sekelskiftet och han står bakom en mängd institutionella Malmöbyggnader som i allra högsta grad präglat stadens utseende, och som många Malmöbor och inresta, stannat upp för att betrakta och beundra. Bland dem finns Riksbanken, synagogan, Johannesskolan och Stadsbiblioteket.
Förutom att byggnaden är mycket vacker med sin välkomponerade fasad av handslaget tegel från Stabbarp, granit och sachsisk sandsten, så representerar den en framtidstro som är ett kännetecken för Malmö. När beslut om skolans uppförande togs, så konstaterades att ”kunskap skulle bana vägen för rikets utveckling”. Över 20 000 elever har passerat genom S:t Petri skolan sedan dess och devisen om kunskap är lika aktuell då som nu.
Emil Billbäck