#21 Ett mästerverk från 1968

Foto: Henrik Johannesson
Det lilla lyckas stå upp mot det storskaliga.

Klas Anshelms Sjömansgården, numera granne med Malmö Live, är ett av hans mästerverk i Malmö. Två renoverade längor, rester av en mur och ett nytt kapell blev till en sjömanskyrka 1968.
Per Qvarnström fångar platsen väl i sin Anshelmbiografi: ”I en omgivning som tagit ett allt mer storskaligt uttryck, utgör Sjömansgårdens finstämda byggnader en intim enhet vars andliga innehåll påtagligt kontrasterar mot några av de omgivande byggnadernas.”
Besök rekommenderas!
Henrik Johannesson
Arkitekt