#4 Passage med plats för lek

Foto: Bo Mårtensson
Maha Mustafas verk dominerar torget på ett lekfullt sätt.

Dag Hammarskjölds torg avgränsas av Malmö Live och Västra station till den sedan länge nerlagda banan Malmö – Limhamn. I byggnaden finns i dag en restaurang.
Konstverket ”Passage” av Maha Mustafa dominerar torget med sina två blodröda, kraftfulla stretande cirkelbågar. Till verket hör också en lång, böjd sittbänk i diabas och ett diskret vattenspel.
Här kan man uppleva äkta torgglädje som när en skolklass tar sig an det robusta konstverket med nyfiket sinnelag och klättriga kroppar.
Bo Mårtensson
Arkitekt SAR/MSA