#7 Natur umgänge konst och bad

Foto: Jeanette Gostomski
På Sundspromenaden hittar du denna tvärdimensionella plats med olika funktioner som alla bidrar till platsen, som platsen till funktion och människan.

Konsten, badet och umgänget begränsas ej till institutioner och hus, utan samspelar i våra gemensamma offentliga rum. Här träffas grannar för morgonbad och Malmö för picknick i solnedgången. Den vackra breda trappan i trä leder ner till vattnet och konstverket med de glänsande utvalda polerade stenarna av den isländska konstnären Sigurdur Gudmundsson ”Diamonds are forever” kombinerar arkitektur, konst och natur samt socialt umgänge och mötesplats.
En plats att inspireras av i våra mellanrum i staden där natur, arkitektur, funktion och konst är lika viktiga för vårt välbefinnande.
Jeanette Gostomski
Konceptuell konstnär och curator
Förstärker platser och visioner med scenografi och arkitektur