Medan vi diskuterar Staden fortsätter Himlen ovanför att förse oss med ständigt nya spektakel, hälsar Jan Hemmel

P1000674P1000031