Paneldiskussion i samband med prisutdelningen 2021-11-17

Onsdagen den 17 november genomförde Skönhetsrådet ett offentligt evenemang på Form/Design Center med utdelning av 2020 och 2021 års priser. Efter utdelningsceremonierna genomfördes ett estradsamtal kring ”Bilden av Malmö”.

Debatten leddes av Ingrid Sommar. Vi bordet på bilden sitter från vänster Finn Williams, ny stadsarkitekt i Malmö, Maria G Francke, kulturjournalist vid Sydsvenska Dagbladet, Martin Persson, producent vid Anagram, Anna Heide, Fastighets AB Trianon samt Niles de Bruin, White arkitekter.

Det blev, för att citera Anna Heide på Facebook, en böljande och livlig diskussion, men gemensamt var kärleken till Malmö.  TV-serien ”Den tunna blå linjen” och hur den speglar Malmös skönhet och svärta blev en viktig ingrediens samtalet.

Stadsarkitekt Finn Williams, nyrekryterad från London, gav i sitt avslutande inlägg en eloge till Malmö och till Skönhetsrådet. Jag är stolt, sade han, över att bo och verka i Malmö, där stadens Skönhetsråd väljer att ge sitt årliga pris till en TV-produktion, ”Den tunna blå linjen”.