Skönhetsrådet synar: ”Stortorget”

Alla intresserade bjuds in till torgvandring och öppet samtal på Form Design Center den 14 mars!

Stortorget är Malmös största, äldsta och mest historiska torg. Stortorgets gestaltning är en viktig fråga (bokstavligt och bildligt) för ett samtal om Malmös stadsrum. Malmö förändras och frågan är om dess torg bör göra detsamma?

Program onsdagen den 14 mars:

16.45        Torgvandring. Samling vid Kungen på Stortorget.

17.30        Samtal om torget på Form Design center

Samtalsledare: Erland Ullstad, Skönhetsrådet

Inbjudna:

  • Olof Martinsson, stadsantikvarie
  • Per Anderson, landskapsarkitekt Sydväst AB Malmö
  • Monika Gora, konstnär och landskapsarkitekt, Gora Art and Landscape
  • Per Jonsson, hotelldirektör Rica hotell

De inbjudna inleder med korta personliga inlägg, därefter öppet samtal.

19.00        Frågestund avslutad!

Varmt välkomna!

S K Ö N H E T S R Å D E T  I  M A L M Ö

Information: erland.ullstad@gmail.com

Skönhetsrådet i Malmö i samarbete med Form Design Center

Kvällens mingelvärd: Malmö Citysamverkan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *