Skönhetsrådets pris för 2019 går till Millennieskogen

Skönhetsrådets pris för 2019 kungjordes och överlämnades vid ett allmänt seminarium på Form/Design Center 2019-11-12. Drygt 50 personer deltog.

Motiveringen var följande:

Millennieskogen strama, rika och levande arkitektur med geometriska häckar, ovala stenmurar och öppna ängar utgör basen för en ny grön mötesplats i Malmös ytterområde. Ett rikt trädsortiment blickar ut över världens mångfald samtidigt som Himmelsrummet är en referens till ett annat älskat parkrum i staden, ”Tallriken” i Pildammsparken. Denna spännvidd i uttryck och associationer utgör bara början på Millennieskogens kommande förankring och stora betydelse för Malmöborna samtidigt som den är ett av vår tids viktigaste bidrag till landets landskapsarkitekturhistoria.

Fotograf Emma Krantz

Priset – diplom och medalj – mottogs av företrädare för Malmö stad (Andreas Schönström, Camilla Andersson och Magnus Svensson) och för Sydväst arkitektur och landskap (Per Andersson).

Malmö stad har skrivit om priset på sin hemsida.

Här finns presentation av området på Sydväst arkitektur och landskaps hemsida

Per Andersson berättar om planeringen av Lindängelund och Millennieskogen                          Fotograf Emma Krantz