Skönhetsrådets pris för 2020 går till Konsthallstorget

2020 års pris tilldelas: Konsthallstorget i Malmö. Mottagare: Malmö stad (Anna Bertilson förvaltningsdirektör vid fastighets- och gatukontoret) och White arkitekter (arkitekt Niels de Bruin)

Motivering: Konsthallstorget har blivit en inbjudande mötesplats och ett tilltalande blickfång. Malmö har fått ett nytt attraktivt stadsrum med ett eget liv och en tydlig identitet. Torgets generösa golv, spelande fontäner, sparsmakade möblering och vindlande skulpturgrupp lockar till lek, skate och stilla stunder samtidigt som det berikar flödet till och från Triangeln och Citytunneln. Torget har en välgörande rymd, knyter samman angränsande stadsrum och målpunkter och förskönar Malmös stadsbild.