#5 Klassicism på Malmös vis

Klassicism i Malmö kan innehålla flygande gäss. Detaljerna var viktiga, som på detta hus på Davidshallstorgs västsida. Foto; Mats Olsson
Foto: Cecilia Hansson

Flygande gäss! Kanske inte det vanligaste motivet i klassicismens stiliserade grekiska motiv, men i Malmö tolkade man fritt klassicism. Detaljerna var viktiga och med små medel fick varje hus sina egna detaljer och karaktär. 
Husen hittar du på Davidshallstorg, de uppfördes mellan 1928-34. Eric Sigfrid Persson var upphovsman till husen på  torgets västra sida och arkitekt var Yngve Herrströms arkitektkontor. Gässen ser du i mitthusets attika, ett mittparti under förhöjd takfot. 

 Cecilia Hansson