#6 Ett oväntat porträtt

Einar Hansen, minnesmärke från 2013 på Einar Hansens Esplanad,
COWI Gustavsson
Foto: Google maps

Jag tycker mycket om att upptäcka saker på lite oväntade ställen och som ger ett överraskande intryck.
Plötsligt låg han han där i små gatsten i olika nyanser på en av Västra hamnens större gator. Esplanaden som fått namn av den porträtterade Einar Hansen som föddes 1902 i Horsens och dog i Malmö 1994. Han var såväl skeppsredare och grundade Allhems förlag som hade stor bok- och tidningsutgivning. Han var dessutom en flitig donator till det danska och svenska kulturlivet. Bland annat kunde Lunds universitet inrätta en professur i biblioteksvetenskap tack vare hans donation,

Janet Gustavsson