Kategoriarkiv: Okategoriserade

Skönhetsrådets pris 2018 – tema ”Stadens estetik”Skönhetsrådet lyfter fram: ”Stadens estetik”

Ett öppet samtal på Form Design Center den 13 december 2018.

 Städer bedöms på många sätt – för sin livskvalitet, som turistmål, som varumärke eller för sin skönhets skull. Alla är de olika aspekter av begreppet Stadens estetik. Många är också kallade att diskutera ämnet – som vackert eller fult, som stadens struktur, som dess arkitektur eller som dess detaljer och skala.

Malmö är en stad där ämnet har haft bäring på senare års förändringsprocess och där diskussionen är både aktuell och betydelsefull.

Program 2018-12-13 på Form Design Center

 17.00             Introduktion ”Stadens estetik” av Erland Ullstad, Skönhetsrådets ordförande.

17.05             Skönhetsrådets utmärkelse för 2018. Prisutdelning under ledning av Gunnar          Ericson, Skönhetsrådet. Vinnaren presenterar sitt projekt!

17.20             Inledande talare med korta personliga inlägg:

  • Carola Wingren professor i Landskapsarkitektur, Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Gunilla Svensson, arkitekt SAR/MSA, Gunilla Svensson Arkitektkontor AB
  • Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt, Malmö stad
  • Magnus Skiöld, styrelseordförande Midroc Property AB

Därefter diskussion under ledning av Erland Ullstad samt frågestund med mötesdeltagarna

  1. 00 Frågestunden avslutas

Varmt välkomna!

SKÖNHETSRÅDET I MALMÖ

Information: erland.ullstad@gmail.com

Skönhetsrådet i Malmö i samarbete med Form Design Center

Sköhetsrådet guidar: ”Stadsrum och kyrkorum i Malmö City”

Onsdag 2018-05-30 kl 17.30

Skönhetsrådet bjuder in till stadsvandring genom centrala Malmö.

Fokus kommer att ligga på några av Malmös viktigaste offentliga rum och byggnader: S:t Johannesplan, Konsthallen, Davidshallstorg, Gamla begravningsplatsen och Sjömanskyrkan.

Särskilt fokus läggs dessutom på en av dess arkitekter: Klas Anselm (Konsthallen och Sjömanskyrkan)

Johanneskyrkan och Sjömanskyrkan har båda hamnat i stadens flöde; vilka utmaningar och möjligheter ger detta?

Program onsdagen den 30 maj – vandring mellan Johanneskyrkan och Sjömansgården

17.30 – Samling vid Johanneskyrkan, på kyrkotrappan.

– Samspelet mellan en av Sveriges viktigaste jugendkyrkor och ett nydesignat torg

– Konsthallen – prisbelönt tidlös modernism av Klas Anselm

– Davidhallstorg – parkeringsplats med omgivande nyklassisk arkitektur. Ska det vara så?

– Gamla begravningsplatsen – numera också en av Malmös viktigaste parker

– Sjömanskyrkan – från lite i skymundan till nytt landmärke framför Malmö Live och med en mästerlig interiör av Klas Anselm

19.30 – Avslut i Sjömanskyrkan efter gemensam frågestund

Guider:       Skönhetsrådet: Ann-Sofi Högborg, Carin Bunte och Henrik Johannesson – om stadsrum och Klas Anselm

Svenska Kyrkan: Håkan Wilhelmsson – om kyrkor och kyrkorum

 

Varmt välkomna!

Skönhetsrådet synar: ”Stortorget”

Alla intresserade bjuds in till torgvandring och öppet samtal på Form Design Center den 14 mars!

Stortorget är Malmös största, äldsta och mest historiska torg. Stortorgets gestaltning är en viktig fråga (bokstavligt och bildligt) för ett samtal om Malmös stadsrum. Malmö förändras och frågan är om dess torg bör göra detsamma?

Program onsdagen den 14 mars:

16.45        Torgvandring. Samling vid Kungen på Stortorget.

17.30        Samtal om torget på Form Design center

Samtalsledare: Erland Ullstad, Skönhetsrådet

Inbjudna:

  • Olof Martinsson, stadsantikvarie
  • Per Anderson, landskapsarkitekt Sydväst AB Malmö
  • Monika Gora, konstnär och landskapsarkitekt, Gora Art and Landscape
  • Per Jonsson, hotelldirektör Rica hotell

De inbjudna inleder med korta personliga inlägg, därefter öppet samtal.

19.00        Frågestund avslutad!

Varmt välkomna!

S K Ö N H E T S R Å D E T  I  M A L M Ö

Information: erland.ullstad@gmail.com

Skönhetsrådet i Malmö i samarbete med Form Design Center

Kvällens mingelvärd: Malmö Citysamverkan

ANNORSTÄDES

ANNORSTÄDES är namnet på Tania Ruiz Gutiérrez fantastiska konstverk på Centralen i Malmö, med landskapen som glider förbi och berättar om världen omkring oss medan vi väntar på tågen till Eslöv och Teckomatorp. Det är litet oroligt att det pågår förhandlingar om Annorstädes skall fortsätta, men läget är hoppfullt. Bildflödet är ju ett av de starkaste minnen som alla som passerar stationen bär med sig, även om man inte vet att projektionerna är resultatet av 90 timmar film som är inspelad under en sjuårsperiod från 40 länder. Listan är fantasieggande – om så önskas kan vi publicera den på hemsidan.

KVARTER ATLANTEN

I Nyhamnen, mitt emot infarten till Frihamnen, ligger några kvarter med namn som har förmågan att väcka starka, romantiska känslor av äventyrslust och längtan ut på haven.

Kvarter Atlanten, Kvarter Söderhavet.

Kanske kan man rentav tro att den kommunale tjänsteman som bestämde kvartersnamnen kände ett ögonblick av svag, saltdoftande upphetsning?

Namnen är väl en rest av ångbåtstid och stuverimöda och tittar man sig omkring finns det inte mycket som kan befrämja en eventuell nostalgi.
Några kontorshus, en parkering, vissna maskrosor i ett skitigt, överväxt järnvägssår.

Men en sliten grågrön silobyggnad livar upp platsen. Som alltid är kombinationen av cylindrar och rektanglar, jämför NordMills kvarnbyggnad, mycket tilltalande.

Staden har stora planer för Nyhamnsområdet, men enligt en preliminär karta ska silon få finns kvar (i ”siloparken”) när bostadshusen fyller området.

Kvartersnamnen hoppas jag också ska få vara kvar, även om de kanske inte i dag väcker någon saltstänkt äventyrslängtan hos malmöbon utan snarare förhoppningen om en bostadsrätt med havsutsikt, och – kanske – segelbåten förtöjd under köksfönstret.

Jan Hemmel