Kronprinsen

Kronprinsen Malmö. Stadsbyggnadsnämnden i Malmö beslutade vid sammanträde 2021-03-25 att medge att byggnadens översta våning, där restaurang Översten tidigare låg, byggs om till bostäder. Skönhetsrådet tycker att förslaget var dåligt och skickade inför sammanträdet en skrivelse till nämnden där vi bl.a. påpekade hur viktigt det är att Malmöborna får tillgång till utsikt från de högsta husen i staden. Men vi fick inget gehör. Se skrivelsen.