Malmö behöver fler ställen som överraskar

Per Svensson tycker att en stadskärna ska vara tillgänglig och avslappnad.
Foto: Lotta Satz

Per Svensson är journalist, författare som bland annat skrivit  boken “Malmö världens svenskaste stad”, debattör med Malmö som bostadsort i 40 år. Nu har han slagit ner bopålarna på landet.

Per Svensson ser Malmös stadskärna förvandlas beroende på årstid.
– På sommaren är Ribersborg definitivt Malmöbornas vardagsrum där människor från hela stan möts. Strandpromenaden i Västra hamnen uppfyller också alla krav på en urban miljö. Den är tänkt för alla, inte bara för dem som köpt bostadsrätter.
På vintern ser han Gustav Adolfs torg som sannolikt centrum för Malmöbornas möten. En plats många passerar oavsett om de är på väg till stationen eller Möllevångstorget.
För stadskärnan handlar om möten, den ska vara tillgänglig och gärna avslappnad.
– Gustav Adolfs torg känns som ett levande torg, men Stortorget är ett bekymmer. Jag kan inte förstå att parkeringen får vara kvar, utan den kunde man skapa en rumslig lösning på torget.

Malmö stads planer på att förvandla gamla casinot till ett konstmuseum går helt i linje med Per Svenssons tankar att gemensamma kulturinstitutioner ska ligga centralt

Ofta går diskussionen att nya publika institutioner som till exempel ett konstmuseum ska placeras utanför stadskärnan för att locka folk dit. Det är något som Per Svensson tror är helt fel.
– Att flytta ut det gemensamma skulle urholka stadskärnan och de spontana besöken på till exempel stadsbiblioteket eller Konsthallen. Stadskärnan kan inte bara vara en form av köpcenter.
Han tycker att Malmö känns mer levande jämfört med 1980 när han flyttade hit.
– Kommunen har tagit en rad bra beslut för hela Malmö, högskolan/universitetet är det viktigaste. 
Men det finns fortfarande saker att göra.
– Det största problemet med stadskärnan är likheten. Samma kafékedja ligger bara med några stegs mellanrum, det behövs fler ställen som är Malmöspecifika som till exempel Hollandia på Södra Förstadsgatan, säger Per Svensson som är en hängiven kafébesökare.

Per Svensson värnar det Malmöunika utbudet framför kedjor som finns överallt. Foto: Mats Olsson


Han efterlyser ställen som överraskar som “Arnes konst – nu med allt i hushållsmaskiner” som låg på Kaptensgatan.
– De är stadens kitt, de som gör att man känner sig hemma. För stadskärnans utveckling måste det finnas skäl att komma dit och att man känner sig välkommen. Malmö stadskärna har fortfarande förhållandevis många bostäder och de är viktiga pusselbitar i att stärka kärnan så mycket som möjligt. Det gynnar hela staden. 

”Det olika, det heterogena, gör att staden
hänger ihop och skapar en helhet.”

Per Svensson


Han betonar också vikten av heterogenitet och tillgänglighet och tror på den heterogena staden. 
-Trots kedjorna är Malmö ett gott exempel på heterogenitet, kanske det främsta i Sverige bland de större städerna.
Per Svensson menar att även bebyggelsen i Malmö uttrycker heterogenitet. Vackert vid sidan av fult, klassiskt vid sidan av brutalt och modernt med kontraster i skala. Detta ger Malmö en särart, en personlighet. Det olika, det heterogena, gör att staden hänger ihop och skapar en helhet./
– De återkommande evenemangen som Malmöfestivalen, fotbollsmatcher skapar ett kitt i staden som är betydelsefull för utvecklingen av Malmö.
Fastighetsägarna spelar en stor roll för Malmös utveckling och identitet.
– Det behövs lobbyarbete för att skapa förståelse för fastighetsägarens roll att möjliggöra för det unika, det som inte ger ett direkt ekonomiskt mervärde. Men det som gynnar stadskärnan skapar ett mervärde på sikt.
 – Det gäller att skapa goda exempel och att även tillåta det tillfälliga, att ta tillvara det som är viktigt i nuet, säger Per Svensson.
När han i början av 90-talet arbetade på Expressens Malmöredaktion tvingade hans tidigare chef Edgar Antonsson honom till Ribersborgs kallbadhus – en bra introduktion till staden menade han.

Vad skulle du “tvinga” nya Malmöbor att besöka?
Kallbadhuset är med på den listan. Möllevången för sitt butiksutbud. Jag skulle ta med dem till Västra hamnen, utställningsområdet Bo01, för att skryta, till Hollandia och så skulle jag visa dem Rörsjöstaden.
Han vill gärna involvera Slottsstaden i Malmös stadskärna för att den urban och för att där finns det där varierade utbudet på butiker – de stora kedjorna har inte hittat dit.
– Problemet är hur man ska knyta ihop det. Dagtid är parken ett givet stråk, men om man kommer till Malmö C sent på kvällen finns det ingen väg som känns promenadsäker. Varken den förbi museet eller första delen av Regementsgatan med sina stora tomma hus.

Text: Agneta Hammer och Lotta Satz