Panelsamtal om ”Skönhetens många ansikten i Malmö”

– Malmö har inget krav på att vara vacker och det är en unik möjlighet som vi måste ta vara på. Det blir så mycket roligare då. Så svarade Johan Pituras, arkitekt på Kjellander Sjöberg i Malmö, på frågan om Malmö är en vacker stad.

Under rubriken ”Skönhetens många ansikten i staden” diskuterade en panel bestående av Johan Pitura, Per-Johan Dahl, arkitekt och docent, institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, Gunilla Kronvall, Atelier 01 Arkitektur, Malmö och Cord Siegel, Siegel Architecture, Malmö olika aspekter av sköna städer. Samtalet leddes av Ingrid Sommar och Jeanette Gostomski från Skönhetsrådet.

Panelen var ense om att det finns vackra platser i Malmö, men hela staden är inte vacker.
– Men staden har en snygghet som är lite råare och det är positivt, sa Gunilla Kronvall.

Panelen var ense om att det krävs omsorg om om hela processen, från idé till förvaltning, för att skapa skönhet.
– Det fula eller hellre det groteska kan vara skönt, det är det där mellanläget som inte fungerar, sa Per-Johan Dahl.
– Jag finner skönhet i det unika, det speciella i en plats. Men det går inte att kopiera, det finns inga recept Det blir till exempel inte bra när man försöker skapa ett Sigtuna i Kina. I en helt annan kultur med ett helt annat klimat, sa Gunilla Kronvall.
– Att hitta en identitet som folk blir stolta över är också skönhet, sa Cord Siegel.

Gunilla Kronvall jobbade på stadsbyggnadskontoret i Malmö tidigare och ledde då utvecklingen av Sorgenfri från ett område med en stor bussterminal och industrier till ett bostadsområde där pristagaren Cord Siegels Iggy-huset ligger.
– Från början planerades det tre stora lamellhus, efter många diskussioner och en hel del tjat delades området upp i 27 fastigheter, berättade hon.
Förändringen var också ett tecken på att området inte längre betraktades som en perifer del av Malmö utan en urban del som länkade samman innerstaden och östra Malmö.
Med många olika fastighetsägare blir det också en mångfald och en konkurrens som Cord Siegel menar är viktig för att skapa en skönare stad.
– Visst fanns det en oro för att allt inte skulle bli bra, men så är det ju alltid, sa Gunilla Kronvall.

Per-Johan Dahl pekade på att svenska arkitekter inte har lika starkt inflytande och ansvar över byggprocessen som man har i många andra länder.Det behövs alltid revideringar under ett bygge, men om det inte är arkitekten har ansvar för dem blir det urvattnat, sa han.
– När försvann arkitektens ansvar i Sverige? Jag vet inte, sa Per-Johan Dahl.
– Med miljonprogrammet, svarade en i publiken.
I många städer pågår omdaningen av miljonprogrammen för att passa hur vi lever i dag.
– Det är den stora utmaningen, då byggdes det för att vi tog bilen och det finns ofta stora p-platser, I dag rör vi oss på ett annat sätt, sa Johan Pitura som arbetat med renoveringar i både Rosengård och Göteborgsförorten Angered.

Panelen menade också att det är viktigt att bevara arkitekturen från olika epoker, men när man gör tillägg ska det synas att de är från i dag.
– Många uppfattar inte 70-talsarkitekturen som vacker i dag, men vad vet vi om vad vad man tycker om femtio år, sa Johan Pitura.
Gunilla Kronvall varnade för att trilla ner i nostalgihålet.
– Då trampar man ofta fel.

– Vad är det då som gör en stad vacker, frågade Ingrid Sommar.
– När man förstår att urban design och stadsbyggnad är en konstform och staden ett konstverk som beter sig olika på sommaren och vintern, på dagen och natten, sa Gunilla Kronvall.
– Jag tycker att det fanns ett bra i ord i motiveringen till årets pris – livsbejakande. Att det finns ett liv i det man gör, sa Johan Pitura.
Per-Johan Dahl citerade en formulering i Skönhetsrådets verksamhetsförklaring
– Väl gestaltade livsmiljöer. Om man ska skapa något vackert krävs engagemang, kunskap och kreativitet. Det behövs i hela genomförandet och i förvaltningen.

Debatten handlar ofta om enskilda byggnader är vackra och om de bidrar till en stads attraktivitet.
– Det ansvaret kan man inte lägga på en enskild byggnad, skönhet har många lager, säger Johan Pitura.
– Visst är det bra med fokus på enskilda byggnader, arkitektur ska leverera något tillbaka till staden, sa Per-Johan Dahl.
– Men alla behöver inte ropa “hej här är jag”, det är skönt med lite lugn, sa Gunilla Kronvall.
Cord Siegel sa att det är en arkitekts uppgift att ta sig an tidens anda – att tolka nuet.
– Då uppstår identitet och identitet är skönhet.

Text: Lotta Satz
Foto: Mats Olsson

.