Arkitekten Cord Siegel får Skönhetsrådets pris 2022

Årets mottagare av Skönhetsrådets pris är arkitekten Cord Siegel. Han har på flera sätt bidragit till att göra Malmö mer intressant och attraktivt – nu senast med med IGGY-huset i Sorgenfri.

Foto: Mats Olsson (pressbild)

Skönhetsrådet motivering lyder:

Likt en punkare (red: Iggy Pop) i vår tid banar Cord Siegel nya vägar för att lyckas med sina platsspecifika arkitektoniska gestaltningar, senast Iggy-huset i Sorgenfri. 
Hans livsbejakande arkitektur med hög hållbarhetsambition bidrar till sociala möten och urban puls. Hans nydanande, ofta praktiskt mobila lösningar, tillskott av grön konst och inkluderande gaturum lyfter Malmö som nu- och framtida stad.

5 frågor till Cord Siegel, mottagare av Skönhetsrådets pris 2022

Vem är du?
– Jag är född i Tyskland och har bott i Malmö i 20 år. Jag är arkitekt, byggare och fastighetsägare.
Dina hus sticker ut och har ofta en egen twist. Hur ser processen från markanvisning till färdigt projekt ut?
– Först gör vi en analys över vilka vi tror ska bo där och vilka behov som finns utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Vi tittar på om det finns sociala problem att lösa och hur ekonomin ser ut för dem som ska flytta in. Vi tänker också i dagsflöden, hur man rör sig över dygnet och försöker skapa mervärden både för de som bor och de som bara passerar förbi. Det ska vara tryggt och så intressant att man vill ta vägen om huset. Gröna ytor är viktiga för oss.
Delningsfilosofi är en röd tråd i dina projekt. Cyklar, verktyg, utrymmen, inspelningsstudio är några saker de boende kan låna. Hur kan delningstanken utvecklas?
– Jag tror inte att man kan dela allt. Det är ju inte vardagscykeln som går att låna utan transport- och taxicyklar. I Iggy-huset har vi till exempel en inspelningsstudio eftersom det har legat många replokaler i området. Vad som delas beror också på platsen. Vi skulle inte bygga en bastu nära Kallbadhuset, men på Sorgenfri är det intressant.
Den ekologiska och ekonomiska situationen har nog gjort oss mer öppna för att dela saker. Hittills har det inte varit något som inte fungerat att dela, men det är viktigt att analysera vad som redan finns i området.
Hur ser ditt drömprojekt ut?
– Jag skulle gärna få möjlighet att bygga på båda sidorna av en gata, att få två kvarter att hänga ihop med sina innergårdar och gatumiljö. Jag tycker att det är hur husens är bottenvåning gestaltas som visar hur mycket man bryr sig om sin stad. Det skulle vara intressant att få skapa en helhet.
Hur är det att verka i Malmö?
– Jag bor här och älskar Malmö och det ger mig möjlighet att göra vardagsanalyser av staden och av vilka behov som finns och hur man kan lösa dem. Behoven ser olika ut i olika delar av staden och det är kanske bra att stadsdelarna har olika karaktär.

Intervju: Lotta Satz