#13 Glädje möter allvar


Foto: Lotta Satz
Det är hundra år mellan byggnaderna.

Triangelstationen är en glad ljuslykta som förmår hävda sig och samtala med den stiliga och allvarliga Johanneskyrkan.
Det är hundra år mellan de två byggnaderna. Den ena från 1907 sträcker sig 60 meter upp i luften medan den andra byggdes ner i ett bergrum cirka 25 meter under markytan. Triangelstationen invigdes 2010, ett år senare fick stationen, som ritats av KHR Arkitekter och Sweco, ta emot Kasper Sahlinpriset.
Sankt Johannes kyrkas arkitekt hette Axel Anderberg som också har ritat Stockholmsoperan och Naturhistoriska museet.

Erland Ullstad
Arkitekt SAR/MSA