#19 Gråsippan lyckas vara smäcker trots sin storlek

Foto: Mats Olsson
Signe Persson-Melins Gråsippan var från början ett bruksföremål som blev ett konstverk.

Sommaren 2016 fick Malmö ett nytt konstverk. Då invigdes en stor variant av formgivaren Signe Persson-Melins kruka “Gråsippan” i sandgjuten aluminium på Davidshallstorg. Storleken till trots lyckas urnan vara både stilren och smäcker. Signe Persson-Melin är en av Sveriges mest kända formgivare av bruksföremål som oftast arbetade i keramik, porslin och glas.
Hon hade en speciell anknytning till torget, här växte hon upp i ett av husen som hennes pappa byggmästaren Eric Sigfrid Persson, hade skapat. Signe Persson-Melin avled i augusti 2022, 97 år gammal.
Göran Rosberg
Senior advisor med ett förflutet som informationschef på stadsbyggnadskontoret